فهرست کتاب


رژیم صهیونیستی ساختار جمعیتی

محمود میعاری‏

سخن ناشر

پیچیدگی های روز افزون تحولات نظام بین الملل و تعامل تنگاتنگ و نزدیک فعل و انفعالات سیاسی و فرایندهای نظامی، محیط جنگ های پیشرفته را از حاکمیت مطلق تاکتیک ها و استراتژی های نظامی خارج ساخته وحوزه نفوذ و تاثیر عوامل تکنولوژیک، اقتصادی، روانی، فرهنگی، سیاسی و... را در این محیط به شدت گسترش داده است. از سوی دیگر بروز تغییرات اساسی در مولفه های قدرت و حاکمیت در واحدهای سیاسی که می توان آن را پیامد تحولات فوق دانست، سبب قرابت و همگرایی در حوزه مطالعات نظامی، استراتژیک و روابط بین الملل شده است.
برای شناخت دقیق و عمیق از عوامل موثر و تداوم بخش در حاکمیت دولت ها در این عرصه ،ناگزیر باید زمینه آشنایی بیش تر با فضای طراحی استراتژیک، تصمیم سلزی و مدیریت اجرا در ساختار حکومتی و نیروی نظامی آن ها، فراهم آید. در این رهگذر بررسی نظریه های نظامی - استراتژیک نخبگان کشورهایی که به نوعی در محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران موثر هستند از درجه اول اهمیت برخوردار است.دوره عالی جنگ با هدف برگزاری دکترای علوم دفاعی و امنیتی در سال 1370 تاسیس شد و تاکنون در کنار تجرای برنامه آموزشی، به مطالعه و تحقیق در مورد مسایل دفاعی - امنیتی و سایر دانش های مرتبط با آن پرداخته است. این دوره ضمن بررسی و پژوهش در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و... در حوزه جنگ و امنیت بر آن است که نتایج حاصل را بر حسب اقتضای ماهیت مسأله، به صورت مقاله، گزارش و یا کتاب در دسترس علاقه مندان قرار دهد. همچنین دوره عالی جنگ به منظور ترسیم شفاف فضای حاکم بر محیط جهانی و اشنایی بیش تر با اندیشه های بازیگران صحنه بین المللی اقدام به ترجمه و طبع نظریات و دیدگاههای مختلف بدون هیچگونه نقد یا دخل و تصرف نموده تا در معرض قضاوت، بحث و نقد کارشناسان و متخصصان دفاعی و امنیتی قرار گیرد. بدیهی است اتخاذ چنین شیوه ای به مفهوم رد یا قبول مفروضات و یا تعابیر نویسندگان و ناشران این مجموعه نخواهد بود باب بحث و بررسی درباره مطالب ارایه شده به منظور تبادل آرا و ارتقای سطح دانش و آگاهی های علاقه مندان، همواره مفتوح است. این مجموعه که در شمارگان محدود منتشر شده اختیار تعدادی از اساتید، فرماندهان، صاحبنظران و نخبگان نظامی قرار می گیرد. امید است با بهره گیری از نظریات و پیشنهادات ارسالی، به نحو شایسته تر به رسالت خود جامه عمل پوشیم. در تدوین برنامه و انتشار مجموعه فوق از کمکها و رایزنی های بسیاری از مدیران و صاحبنظران امور آموزشی و پژوهشی دانشکده - بخصوص آقایان علی بختیارپور، علی اکبر رمضانزاده، حسین سلامی، احمد غلامپور، غلامرضا محرابی، مجید مختاری، مهدی نطاق پور و محمد رضانیله چی - بهره مند بوده ایم. در اینجا از همه آنها و نیز از آقای علیرضا فرشچی که سرپرستی گروه مترجمان را بر عهده گرفته اند و همچنین از کلیه ویراستاران وهمکاران عزیز که در به ثمر رساندن این مجموعه نهایت همکاری را مذول داشته اند، صمیمانه تشکر می کنیم.
مدیر تحقیق و پژوهش دوره عالی جنگ جواد زمان زاده دربان .

پیش گفتار

مرکز مطالعات فلسطین با انتشار کتاب ((راهنمای عمومی اسراییل)) قصد دارد خلأیی را که خوانندگان (عرب زبان)در خصوص نبود کتابی جامع و در عین حال مختصر و در بر گیرنده ای اطلاعاتی اساسی، تازه و صحیح درباره اسراییل احساس می کنند، پر نماید. جنبش صهیونیزم و سپس اسراییل عامل فاجعه بزرگ برای ملت فلسطین و نیز منشأ بسیاری از مصیبتها و گرفتاری های کشورهای غربی، طی نیم قرن اخیر بوده است. بی تردید جهل و بی اطلاعی نسبت به اسراییل یکی موانع عمده و دشوار در برخورد شایسته و توأم با قدرت ما با این تهدید بزرگ منطقه و اقدامات خطرناک آن دولت به شمار می رود. جهل و ناآگاهی و سیاست های نسنجیده، وضعیت بسیار تأسف بار موجود را دامن زده است. مرکز مطالعات فلسطین از بدو تاسیس خود در سال 1963 کمر همت بسته و سعی کرده است با انتشار کتابها، پژوهش ها،گزارش ها، مقالات و نشریات گوناگون در عرصه های مختلفی همچون رژیم های حقوقی و قضایی، ساختار جمعیتی، احزاب، اقتصاد و تشکیلات عمده آن، پیشرفت های علمی و فناوری، موسسات آموزش عالی، نیروهای مسلح و... جنبش صهیونیسم ونهادهای آن تحولات کلی در اوضاع یهودیان، پراکندگی آنان در کشورهای مختلف جهان و نیز دیدگاه و ماهیت ارتباط آنها با دولت اسراییل را بشناساند. متن حاضر سعی دارد با تکیه بر منابع مورد اطمینان رسمی و علمی و به کمک کارشناسان و متخصصان فلسطینی که علاوه برمنابع مورد اطمینان رسمی و علمی و به کمک کارشناسان و متخصصان فلسطینی که علاوه بر احاطه کافی به موسسات دولتی، جامعه، اقتصاد و ارتش، بر منابع اصلی صهیونیستی و اسراییلی دسترسی دارند، این ناآگاهی و بی اطلاعی را از میان بردارد. اکنون که مسأله فلسطین و به همراه آن سراسر منطقه در آستانه ورود به مرحله جدید (پروژه صلح خاور میانه) است، این مرکز به خوبی می داند که نه تنها مسوولیتش پایان نیافته، بلکه بر اهمیت و ضرورت آن نیز افزوده شده است. در نتیجه شناخت درست اسراییل و آگاهی از سیاستها و اهداف کوتاه و بلند مدت آن، همواره یکی از نیازهای اساسی کشورهای عربی (واسلامی) بوده و خواهد بود. چنانچه این شناخت توسط پژوهشگران و محققان عرب (و نه به واسطه اسراییل ونه آنچه از طریق رسانه های گروهی اش به خورد ملت ها داده می شود) مؤلفان کوشیده اند خوانندگان را از واقعیات موجود در اسراییل با خبر سازند. اغلب آنان مسلط به زبان عربی بوده و تعدادی از آنان نیز بخشی یا تمام دوران تحصیل خود را در موسسات علمی اسراییل گذرانده اند. در متن حاضر از دو روش تحلیلی و توصیفی استفاده و سعی شده است تا حداکثر اطلاعات و داده های آماری اخذ شده منابع رسمی،در آن گنجانیده شود. مؤلفان، زمان حاضر را مد نظر قرار داده و از پرداختن به گذشته جز در حد ضرورت و به اقتضای موضوع مورد بحث خودداری نموده اند. دست اندرکاران این مرکز، ضمن اعتقاد به این که تدوین متن حاضر تجربه ای نو و بی سابقه به شمار می رود، اعتراف دارند که محتوای آن نیز خالی از نقص نیست. قصد داریم این کتاب را در فواصل زمانی منظمی روز آمد نماییم، بنابراین با آغوش باز از نظرات و ملاحظات کلیه صاحب نظران در زمینه های شکلی و محتوایی بحث استقبال می کنیم. مرکز مطالعات فلسطین فوریه 1996

مقدمه

در این کتاب، مهم ترین ویژگی های ساختار جمعیت اسراییل مورد بررسی قرار می گیرد. لازمه بررسی جامعه اسراییل مطالعه و ریشه یابی چگونگی تشکیل این جامعه به تحولات مربوط به مهاجرت یهودیان به فلسطین پیش از تأسیس دولت اسراییل است. به همین دلیل نخست ساختار جمعیت ساکن در فلسطین (شامل یهودیان و اعراب) پیش از سال 1940 را مورد بررسی قرار می دهیم. موضوعاتی که در این مبحث مورد مطالعه قرار می گیرد عبارتند از:مهاجرت صهیونیست ها به فلسطین، مهاجرت معکوس، رشد جمعیت، ساختار نژادی، زبان های مورد استفاده، زاد و ولد، مرگ و میر، رشد طبیعی جمعیت بر حسب جنس و سن،الگوهای سکونت، توزیع جغرافیایی، اختلافات طبقاتی و سرانجام مناسبات گروه های نژادی. در مطالعه موضوعات فوق، جامعه یهودیان در فلسطین اعم از یهودیان ساکن پیش از سال 1948 و جامعه کنونی اسراییل مد نظر قرار دارند. به عبارتی منظور از اصطلاح ((جامعه یهودی)) یهودیانی است که در حال حاضر در اسراییل هستند؛ همچنین شامل یهودیان ساکن قبل از اشغال فلسطین. البته عده ای مخالف بر کار بردن اصطلاح مزبور برای توصیف اقلیت یهودی هستند که پیش از تأسیس دولت اسراییل در فلسطین ساکن بوده اند، اما ما ناگزیر از به کارگیری این اصطلاح بوده ایم زیرا اصطلاح مناسب تر دیگری نیافتیم.