فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

معاشرت و مجالست در سیره امام خمینی:

از عوامل ارزشیابی هر پدیده اخلاقی، توجه به آثار آن است به عنوان مثال، در زمینه مجالستها، و آثار آن، حضرت امام سجاد (ع) می فرمایند:
مجالس الصالحین داعیة الی الصلاح
مجلسهای افراد صالح و شایسته، دعوت کننده به سوی شایستگی است.
یکی از یاران امام و بزرگان حوزه چنین می نویسند: در آن زمان، معروف که حاج آقا روح الله، جسله مذاکرات اخلاقی دارند، که جوانان را می سازند. به این لحاظ من علاقه پیدا کردم در این جلسات حاضر شوم... خوب به یاد دارم این است که ایشان یک روز فرمودند: کسانی که قدم در راه سازندگی خود برمی دارند، برایشان گاه یک روزنه های نورانیتی پیدا می شود و این روزنه، هرچه بیشتر محافظت گردد، بیشتر می شود
همین یار قدیمی امام می نویسند: از خصوصیات بارز ایشان که از تواضعشان نشأت می گرفت، این بود که ابتدای به سلام می کردند، البته نه سلام به من، بلکه به نوع افراد. ما از جلسات معمولی هم در حضور ایشان استفاده های اخلاقی می کردیم
آیت الله بهاءالدینی در توصیف برخی از خصوصیات امام می نویسند: در جلساتی که با دوستانش داست، همیشه دوستانش را جلو می انداخت و خودش دنبال آنها می آمد. با این حرکت از دوستانش تجلیل می کرد

9.روش دعا و نیایش:

روزی پیامبر(ص) به اصحاب فرمودند: بر شما باد به سلاح انبیا. پرسیدند: یا رسول الله چیست سلاح انبیا؟ فرمودند: دعا.
از شیوه های تربیتی که انسان را متحول می کند و از عالم ملک به فراخنای ملکوت می رساند، روش دعا، نیایش و ارتباط با خداست. دعا، دریچه ای از عالم صغیر به عالم کبیر است. در حقیقت، نیایش مکمل تلاش آدمی است.
دعا در لسان معصومان - علیهم السلام - از منزلت ویژه ای برخودار است، پیامبر(ص) می فرمایند:
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید.
و ایشان ناتوانترین فرد را کسی دانستند که از دعا اصرا می ورزند، دوست دارد

منزلت دعا:

مقوله دعا و نیایش در مکتب تربیتی اسلام، آن چنان وسیع و غنی است که می توان آن را یک فرهنگ تلقی کرد. در فرهنگ دعا و نیایش، اولین موضوعی که توجه آدمی را به خود جلب میکند، جایگاه و منزلت دعاست. برخی از روایاتی که ناظر به شأن نیایش است، عبارتند از:(روایات فوق از نهج الفصاحه موضوعی (راهنمای انسانیت) ترجمه مرتضی فرید تنکابنی صفحات 280 - 283 استفاده و نقل شده است:
دعا عبادت ست
دعا کلید رحمت است
دعا سپاهی از سپاهیان مجهز خداست
بهترین دعا، عافیت دین و دنیاست
همه اعمال خیر یک نیمه عبادت است و دعا نیمه دیگر
چون خدا برای بنده ای خیر خواهد، قلب او را به دعا متمایل کند
خدا را از فضل او طلب کنید که خدا دوست دارد که از او بخواهند
از خدا بخشش و عافیت طلب کنید که پس از ایمان، هیچ کس را چیزی بهتر از عافیت نداده اند
خداوند حاجتی را که مرده درباره آن بسیار دعا کند، روا بشود یا نشود، مبارک کرده است
هیچ چیز نزد خدا گرامی تر از دعا نیست
هر که دوست دارد خدا هنگام سختی و مصیبت دعای وی را اجابت کند، هنگام گشایش بسیار دعا کند