فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

تأثیرات معاشرت در کلام امام خمینی (س):

امام به سان مربی اخلاق، عرفان و تربیت جامعه، در خصوص تأثیر مصاحبتها و معاشرتها نیز همانند سایر حوزه های اندیشه و تفکر نظرهای ارزنده بیان کرده اند. ایشان در بخشی از نامه عرفان خویش به فرزند بزرگوارشان می نویسند:
از وصیتها(ی) من که در آستان مرگ، و نفسهای آخر را می کشم به تو که از نعمت جوانی برخورداری، آن است که معاشران خود و دوستان خویش را از اشخاص وارسته و متعهد، و متوجه به معنویات و آنان که به حب دنیا و زخارف آن گرایش ندارند و از مال ومنال به اندازه کفایت و حد متعارف پا بیرون نمی گذارند، و مجالس و محافلشان آلوده به گناه نیست واز خلاق کریمه برخوردارند، انتخاب کن که تأثیر معاشرت در دو طرف صلاح و فساد اجتناب ناپذیر است و سعی کند از مجالسی که انسان را از یاد خدا غافل میکند پرهیز نمایی که با خوگرفتن به این مجالس ممکن است از انسان، سلب توفیق شود که مصیبتی است جبران ناپذیر

معاشرت و مجالست در سیره امام خمینی:

از عوامل ارزشیابی هر پدیده اخلاقی، توجه به آثار آن است به عنوان مثال، در زمینه مجالستها، و آثار آن، حضرت امام سجاد (ع) می فرمایند:
مجالس الصالحین داعیة الی الصلاح
مجلسهای افراد صالح و شایسته، دعوت کننده به سوی شایستگی است.
یکی از یاران امام و بزرگان حوزه چنین می نویسند: در آن زمان، معروف که حاج آقا روح الله، جسله مذاکرات اخلاقی دارند، که جوانان را می سازند. به این لحاظ من علاقه پیدا کردم در این جلسات حاضر شوم... خوب به یاد دارم این است که ایشان یک روز فرمودند: کسانی که قدم در راه سازندگی خود برمی دارند، برایشان گاه یک روزنه های نورانیتی پیدا می شود و این روزنه، هرچه بیشتر محافظت گردد، بیشتر می شود
همین یار قدیمی امام می نویسند: از خصوصیات بارز ایشان که از تواضعشان نشأت می گرفت، این بود که ابتدای به سلام می کردند، البته نه سلام به من، بلکه به نوع افراد. ما از جلسات معمولی هم در حضور ایشان استفاده های اخلاقی می کردیم
آیت الله بهاءالدینی در توصیف برخی از خصوصیات امام می نویسند: در جلساتی که با دوستانش داست، همیشه دوستانش را جلو می انداخت و خودش دنبال آنها می آمد. با این حرکت از دوستانش تجلیل می کرد

9.روش دعا و نیایش:

روزی پیامبر(ص) به اصحاب فرمودند: بر شما باد به سلاح انبیا. پرسیدند: یا رسول الله چیست سلاح انبیا؟ فرمودند: دعا.
از شیوه های تربیتی که انسان را متحول می کند و از عالم ملک به فراخنای ملکوت می رساند، روش دعا، نیایش و ارتباط با خداست. دعا، دریچه ای از عالم صغیر به عالم کبیر است. در حقیقت، نیایش مکمل تلاش آدمی است.
دعا در لسان معصومان - علیهم السلام - از منزلت ویژه ای برخودار است، پیامبر(ص) می فرمایند:
خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید.
و ایشان ناتوانترین فرد را کسی دانستند که از دعا اصرا می ورزند، دوست دارد