فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

آثار تربیتی روش تواضع:

از محتوای کلام معصومان - علیهم السلام - چنین بر می آید که ابراز تواضع نسبت به دیگران مترتب بر آثار زیر می باشد:
تواضع نشانه شرف و بزرگی انسان است
تواضع برای خدا موجب می شود که خداوند شخص را به مقام رفیع برساند
تواضع موجب جلب رحمت الهی می شود
تواضع (رعایت حدود مرزها درمناسبات با دیگران موجب احترام وبزرگداشت دیگران نسبت به فرد می شود.
فرشتگانی بر بندگان مأمورند، هر کس برای خدا تواضع کند رفعت مقام می یابد

تواضع در سیره امام خمینی

به عنوان یک فضیلت اخلاقی، تواضع از منزلت خاصی برخوردار است و از هر فرد که تجلی یابد، قابل تحسین می باشد ولیکن از رهبری که بر میلیونها قلب حکومت می کرد شایسته بهترین تجلیل هاست .
یکی از یاران امام در مورد لحظه فرود هواپیما نقل میکند که: دیدیم که آقای پسندیده - برادر بزرگ امام - وارد هواپیما شدند...و بعد امام بر حسب روحیه ای که نسبت به برادر بزرگترشان داشتند، فرمودند، آقای پسندیده جلوتر بیفتند، چون هیچگاه امام از ایشان سبقت نمی گرفتند، آقای پسندیده هم نمی توانستند جلوتر از امام راه بیفتد امام فرمودند: پس شما جلوتر از ما از هواپیما بروید بیرون والا من جلوتر از شما نخواهم رفت
تواضع نسبت به مردم، جلوه دیگری از شخصیت معنوی امام را به تصویر می کشد. تعبیر امام در لحظاتی که در بهشت زهرا در وسط جمعیت به شدت تحت فشار بودند این بود که: بهترین لحظات من همان موقعی بود که زیر دست و پای مردم داشتم از بین می رفتم.

انگیزه تکبر:

معمولاً برای رفتارهای نامطلوب، اندیشمندان به دنبال یافتن انگیزه هستند یکی از انگیزه های رفتار ناپسند تکبر، وجود خلأها و کاستهای درون آدمی است. به عنوان مثال، افرادی که به دیگران اعتماد ندارند و در مناسبات اجتماعی ناتوان هستند، این گونه وانمود می کنند که مثلاً در شرایط فعلی نمی توان به دیگران اعتماد کرد یا مردم قابل اعتماد نیستند.
حضرت امام صادق (ع) فرمودند:
هیچ کسی به بیماری تکبر دچار نمی شود، مگر به سبب عقده حقارت و ذلتی که در اندرون خویش احساس می کند