فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

کرامت کارگر:

رسول اکرم(ص) درباهر حق کارگر فرمودند:
اعط الاجیر حقه قبل ان یجف عرقه
حق کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود، به او عطاکن.
از ارزشهای متعالی اسلام، فرهنگ غنی و جامعی است که جایگاه و منزلت واقعی هر چیزی را به خوبی و به روشنی، تبیین کرده است. از آن جمله می توان به عامل کار و تلاش؛ یعنی کارگر اشاره کرد. اسلام همان اندازه که برای کار، قداست قایل است و پیامبر(ص) نیز فرمود: هر کس کاری می کند باید آن را خوب انجام دهد
علاوه بر آن برای منزلت و کرمت کارگر نیز مقام والایی قایل می باشد، وبه گفته امام خمینی اول شخص اسلام، مسبب اسلام بودت و شارع اسلام از قبل خدای تبارک و تعالی، رفتار او با کارگر، آن بود که عرض کردم که کف دست کارگر را با تواضع بوسید و این نشان کارگری را بوسید و برای کارگران افتخار ایجادکرد.
در این بخش، گزیده ای از سخنان امام را در تکریم منزلت کارگران ارائه می کنیم:
اسلام برای کارگر ارزش قایل است، برای کارگر و کار ارج قایل است و احترام قایل است
همان طوری که یک شخص عالم، یک شخص مجاهد را توصیف می کند، شخص کارگر، زارع، هر کارگری را، می گوید همه شان مثل همند، مثل شانه ای که این رده هایی که دارد، همه هم قد هستند
باید ملت اسلام ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات ودر امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند
کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند
چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت مرهو کار و کارگر است
روز کارگر، روز همه ملت است
بررسی وتحلیل گفتار امام در خصوص کار و کارگر، مبین جایگاه والا و ارزشمندی است که شارع مقدس اسلام برای این موضوع در نظر گرفته است در نگرش ایشان، کارگر از، حیث منزلت همانند یک عالم، یک مجاهد و برگزیده خدای تبارک و تعالی است و اینها هم یعنی عالیترین جایگاه و منزلتی که یک رهبر معنوی برای کارگر قایل است.

کرامت در قانون اساسی:

قانون اساسی نیز منزلت ویژه ای برای انسان قایل است. در اصل دوم قانون اساسی بند ششم چنین آمده است: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت و کرامت و ارزشهای والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا
در اصل بیستم همین قانون آمده است:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند

کرامت در سیره امام خمینی:

در زندگی سراسر تلاش و مبارزه امام، ایشان حتی از توجه به مسایل اخلاقی و تربیتی غافل نبودند، به ویژه رعایت عزت و کرامت نفس دیگران و این امر به خصوص در برخورد با بانوان، جوانان، کارگران و مستضعفان، کاملاً مشهود وملموس بود.
دراین بخش فقط به ذکر یک نمونه اکتفا می شود، هر چند این به منزله قطره ای از دریاست، ولی علاقه مندان می توانند برای آگاهی بیشتر به کتابهای سیره آن بزرگوار مراجعه کنند
یکی از نزدیکان ایشان نقل می کنند که: در آخرین شبی که امام در منزل بودند و می خواستند ایشان رابه بیمارستان ببرند، من و دکتر، کنار امام ایستاده بودیم. خانم داشتند می آمدند، سر پله ها که رسیدند امام فرمودند: خانم خداحافظ، شما دیگر زحمت نکشید ایشان ظاهراً متوجه نشدند، یک بار دیگر امام فرمودند: خداحافظ، شما نیایید و بار سوم در حالی که دست به سینه مبارکشان گرفته بودند. خیلی مؤدبانه فرمودند: خداحافظ خانم امام همیشه با احترام و خلی مؤدب با همسرشان صحبت می کردند. همان طور که با همه مردم مؤدب بودند
رویکرد امام به مردم، پیوسته با کرامت و شخصیت آمیخته بود در اوایل پیروزی انقلاب، یکی از حقوقدانان درمیان صحبتهای خود در محضر امام جمله ای می گوید که حکایت از این داشت که انقلاب ما در شرایطی پیروز شده است که قحط الرجال است و شاید ما برای پستها افراد کافی نداشته باشیم.
امام فرمودند:
بحمدالله اسلام عزیز، رجال و نسای فراوان تربیت کرده است. آنچه ما نداریم، معرفت الرجال است. ان شاءالله انقلاب وسیله ای می شود تا ما نسبت به رجال این مردم معرفت بیشتری پیدا کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم
قائدی که روزنامه نگار فرانسوی است می نویسد: باید بگویم تصوری که من از امام همیشه در قلبم محفوظ دارم، این است که او مردی است که به یک ملت شخصیت بخشید و بر قلوب ملتی که او را انتخاب کردند، حکومت می کرد