فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

کرامت در نگاه امام خمینی (س)

از ویژگیهای امام در تمام مراحل زندگی پرفراز ونشیب ایشان، کرامت و منزلت برای دیگران قایل شدن و ملزم بودن به آن درهمه حالات است. ایشان در رویکرد انسان شناختی خود، انسان را بزرگترین آیات و مظاهر اسما و صفات حق و مثل و آیت حق تعالی می دانند و انسان را موجودی می دانند که فقط با وصول به کمال مطلق، احساس رضایت می کند.
ایشان در تبیین منزلت انسان میفرمایند:
دیگر آن که چون تربیت نظام عالم ملک از فلکیات و عنصریات و جوهریات و عرضیات آن، مقدمه وجود انسان کامل است ودرحقیقت این ولیده، عصاره عالم تحقق و غایةالقصوای عالمیان است و از این جهت آخر ولیده است
و در ادامه همین مبحث می افزایند:
انسان آخرین ولیده است که پس از حرکات ذاتیه جوهریه عالم به وجود آمده و منتهی به او شده، پس دست تربیت حق تعالی در تمام دار تحقق به تربیت انسان پرداخته است
بنابراین ملاحظه می شود که در رویکرد انسان شناختی امام، انسان موجودی است مظهر صفات حق، تشنه وصول به کمال مطلق و عصاره موجودات که خداون عالم به تربیت او پرداخته است.

کرامت زن:

حضرت زهرا در کلامی خطاب به مردان چنین می فرمایند:
خیارکم الینکم مناکبه واکرمهم لنسائهم
بهترین شما (مردان) شما کسانی هستند که در برخورد با دیگران متواضع و فروتن هستند و درحق زنان خویش اکرام و بخشش می کنند.
نگرش به زن در طول تاریخ بشری همواره دستخوش دگرگونیهایی شده و غالباً نگاه به زن، آکنده ازتحقیر منزلت او بوده است و او را در ردیف مرد از لحاظ شأن و جایگاه قرار نمی دادند، طلوع اسلام، علاوه بر آنکه جانهای خفته را بیدار کرد، مقام و منزلت از دست رفته زن را نیز احیا نمود.
انقلاب اسلامی، علاوه بر تحولات عظیمی که در سطح ایران و جهان ایجاد کرد، در نگرش به انسان، زن، جوانان و خانواده نیز موجد دگرگونیهایی نوینی شد و به ویژیه تصویر نامطلوب و معیوبی که از زن در اذهان ایجاد شده بو د، ترمیم و اصلاح کرد.
در این بخش، از دیدگاههای امام خمینی نسبت به زن، مواردی را انتخاب کردیم و پس از ارائه آنها به تحلیل و نتیجه گیری می پردازیم:
اسلام نظر خاص بر شما بانوان دارد
اسلام آنها (زنان) را سربلند و سرافراز کرد، اسلام آن ها را مردان مساوی کرد، عنایتی که اسلام به بانوان دارد، بیشتر از عنایتی است که بر مردان دارد.
ما می خواهیم زن به مقام والای انسانیت خودش باشد
در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد
اسلام خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانی شان محفوظ باشد
در این نهضت زنان حق بیشتری از مردان دارند
اسلام زن را مثل مرد در همه شؤون... دخالت می دهد
نقش زنان در عالم از ویژگیهای خاصی برخوردار است، صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد
ما باید... به زنان خویش افتخار نماییم، چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن، در مقابل ابرقدرتها و وابستگان آنان در صف اول، ایستادگی و مقاومتی از خود نشان دادند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است
ما مفتخریم که بانوان وزنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یابهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.
زن یکتا، موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه ها به استقامت و ارزشهای والای انسانی کشیده شوند
(روز زن) روز پرافتخار ولادت زنی که از معجزات تاریخ و افتخارات عالم وجوداست، زنی که در حجره ای کوچک و خانه ای محقر، انسانهایی تربیت کرد که نورشان از بسیط خاک تا آن سوی افلاک و از عالم ملک تا آن سوی ملکوت اعلی می درخشد. صلوات و سلام خداوند تعالی بر این حجره محقری که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است

کرامت کارگر:

رسول اکرم(ص) درباهر حق کارگر فرمودند:
اعط الاجیر حقه قبل ان یجف عرقه
حق کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود، به او عطاکن.
از ارزشهای متعالی اسلام، فرهنگ غنی و جامعی است که جایگاه و منزلت واقعی هر چیزی را به خوبی و به روشنی، تبیین کرده است. از آن جمله می توان به عامل کار و تلاش؛ یعنی کارگر اشاره کرد. اسلام همان اندازه که برای کار، قداست قایل است و پیامبر(ص) نیز فرمود: هر کس کاری می کند باید آن را خوب انجام دهد
علاوه بر آن برای منزلت و کرمت کارگر نیز مقام والایی قایل می باشد، وبه گفته امام خمینی اول شخص اسلام، مسبب اسلام بودت و شارع اسلام از قبل خدای تبارک و تعالی، رفتار او با کارگر، آن بود که عرض کردم که کف دست کارگر را با تواضع بوسید و این نشان کارگری را بوسید و برای کارگران افتخار ایجادکرد.
در این بخش، گزیده ای از سخنان امام را در تکریم منزلت کارگران ارائه می کنیم:
اسلام برای کارگر ارزش قایل است، برای کارگر و کار ارج قایل است و احترام قایل است
همان طوری که یک شخص عالم، یک شخص مجاهد را توصیف می کند، شخص کارگر، زارع، هر کارگری را، می گوید همه شان مثل همند، مثل شانه ای که این رده هایی که دارد، همه هم قد هستند
باید ملت اسلام ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات ودر امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند
کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند
چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت مرهو کار و کارگر است
روز کارگر، روز همه ملت است
بررسی وتحلیل گفتار امام در خصوص کار و کارگر، مبین جایگاه والا و ارزشمندی است که شارع مقدس اسلام برای این موضوع در نظر گرفته است در نگرش ایشان، کارگر از، حیث منزلت همانند یک عالم، یک مجاهد و برگزیده خدای تبارک و تعالی است و اینها هم یعنی عالیترین جایگاه و منزلتی که یک رهبر معنوی برای کارگر قایل است.