فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

د - تحقق انسان کامل:

یکی از آرمانهای تربیتی هر مکتب و نظام تعلیم و تربیت، تحقق انسان کامل است ونشانه توانایی هر دستگاه تربیتی، فعالیت رساندن انسان واقعی است
حضرت امام سجاد (ع) در این زمینه می فرمایند:
انسان کامل و شایسته کسی است که هوای نفس خود را پیرو اوامر الهی قرار دهد

عنصر تقوا در سیره امام:

امام در رأس همه کمالات اخلاقی به تقوا توجه عمیقی داشتند و آن رابه عنوان یک هدف تربیتی به والدین توصی می کردند و خودنیز در عمل پایبند به تقوا بودند. بیان مواردی در این خصوص، به منزله جلوه های از شخصیت اخلاقی ایشان است: یک روز در نجف که امام برای نماز به مسجد تشریف می بردند، خانم محترمی در حالت هیجان به سوی ایشان آمد و می خواست پاهای امام را ببوسد که آقا خیلی ناراحت شدند. شخص عربی که در کنار امام بود به آن خانم کمک کرد تا از روی زمین بلند شود، امام خطاب به آن خانم فرمودند: "دخترم اهل کجا هستی؟ " گفت: "ایرانی ام واهل شهر قم هستم. " امام فرمودند: خدا خیرتان بدهد، شما بروید و فرزندان خوب و برومند و با تقوا تربیت کنید که برای آینده مفید است
یکی از جلوه های تقوا، شیوه برخوردبا مخالفان فکری و اعتقادی است. نقل مطلب زیر از زبان یار و دوست دوران طلبگی حضرت امام، خواندنی و نکته آموز است: به خاطر دارم که من در مدرسه دارالشفا بودم، اهل علمی بودم که از مدرسه فیضیه به داراشفا می آمد. تا حجره من که پیش می آمد، دیگر جلوتر نمی رفت و حتی حاضر نبود چشمش به امام و حجره امام بیفتد. به سختی با فلسله و عرفان و افکار و اندیشه های امام، مخالف، بود وقتی که در جلسه ای خدمت امام گفتند که: فلان کس نسبت به شما چنین نظری دارد وگاه علیه شما صحبت می کند، امام با بزرگواری فرمودند: آنچه راجع به من است، از او می گذرم، امیدوارم که غیبتها و تهمتهای او سبب شده باشد که خداوند از خطاهای من هم بگذرد و او را هم هدایت نماید.
مورد دیگری که درباره میزان توجه امام به مسایل مالی و نحوه هزینه کردن آن می تون بیان کرد از خاطرات آیت الله فاضل لنکرانی، نقل می شود ایشان می گویند:
در ارتباط با تقوای حضرت امام - قدس سره الشریف - ماجرای دیگری را نیز به یاد دارم که حاج آقا مصطفی برای من تعریف کرده بودند، ایشان فرمودند: روزی برای طلبه ای نزد امام وساطت کردم تا پولی را بگیرم و به آن طلبه بدهم، امام به وساطت من ترتیب اثر ندادند... (برای بار دوم و سوم نیز وساطت کردم) امام در جواب فرمودند: " مصطفی! این کمد و گنجه ای که می بینی و این پول هم در آنجاست، این هم کلیداین گنجه است، من این کلید را در اختیار تو می گذارم تا هرچه می خواهی از آن پول برداری و به این طلبه بدهی، مانعی ندارد ولی به یک شرط و آن شرط این است که جهنمش راهم باید خودت بروی، من دیگر حاضر نیستم به این طلبه روی عدم لیاقتی که در او وجود دارد، پول سهم امام بدهم، اما اگر تو حاضری که جهم راتحمل کنی، این پول و این گنجه و این کلید در اختیار تو.

آثار تربیتی تقوا در نگاه امام خمینی (س)