فهرست کتاب


تربیت اسلامی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی (س)

دکتر محمد رضا شرفی

ه- رسانه های گروهی:

دو موضوع، نقش رسانه های گروهی را به عنوان یک عامل تربیت از سایر عوامل ممتاز می کند، یکی جذابیت و گیرایی پیام و دیگری گستردگی و فراگیر بودن آن است. بی تردید امروزه در رقابت جاذبه مدارس و نظامهای آموزشی نمی توانند خود را به پای صدا وسیما مطبوعات، کتاب و نظایر آنها برسانند. جاذبه رنگ وتصویر وجلوه های بدیع هنری، تلویزیون را به با نفوذترین و پربیننده ترین عامل، تبدیل کرده است. ولی همه اینها، گرچه جنبه های قوت و مثبت این عامل را اثبات میکند، در کنار آن به جهت ساختار آن، زمینه انحراف و لغزش از اهداف تربیتی نیز به شدت وجود دارد.
امام خمینی درتوصیه به مسؤولان مملکتی چنین سفارش می کنند:
نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند... تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی ومصالح کشور حرام است و بر همه ما و همه مسلمانان، جلوگیری از آنها واجب است و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود(179).
ایشان در ارزیابی خود از نقش رسانه ها، بالاترین درجه اهمیت را برای تلویزیون قایلند و می فرمایند:
این رسانه هایی که ما الان داریم، چه مطبوعات و مجلات و روزنامه ها و چه سینماها و تئاترها و امثال ذلک و چه رادیو و تلویزیون است.از همه آن دستگاهها بیشتر رابطه، با انسان دارد، تلویزیون است، از دو جهت، یک جهت اینکه مطبوعات هرچه هم تیراژش زیاد باشد، اولاً در سطح یک مملکتی نیست و ثانیاً همه افراد نمی توانند از این استفاده کنند... سینماها در یک محیط محدود می توانند کار خودشان را انجام بدهند، رادیو هم در همه جا هست، در همه چیز هست لکن فقط از راه سمع است... تلویزیون هم سمعی است وهم بصری، تبلیغات تلویزیون می تواند از راه سمع مردم را یا تربیت کند یا منهدم کند(180)

توصیه های تربیتی امام خمینی (س)

آنچه از مفاد سخنان و رهنمودهای امام خطاب به مسؤولان رسانه های گروهی، در قالب توصیه های تربیتی می توان ارائه کرد، به شرح زیر است:
رسانه های گروهی در حقیقت مراکز آموزش و پرورش عمومی هستند و باید به این معنا توجه لازم داشته باشند
مسؤولان رسانه های گروهی، در خودشان امید ایجاد کنند و خود را باور نمایند (181).
به این ملت روحیه بدهند و ملت را مأیوس نکنند(182).
روحیه عدم وابستگی به شرق و غرب را تقویت کنند (183)
پیروزی ملت در پرتو اطمینان روحی است که مسؤولان رسانه ها و مطبوعات در مردم ایجاد می کنند(184)
رسانه های گروهی، توانایی ارائه خدمات گرانمایه ای را به فرهنگ اسلام و ایران دارند.
یکی از مهمترین مسؤولیتهای رسانه ها، آموزش راه و روش زندگی شرافتمندانه و آزادمنشانه به ملت است (185)
راهی را که رسانه ها طی می کنند باید در مسیر ملت و در خدمت ملت باشد.(186).
از جمله وظایف رسانه ها به ویژه مجلات این است که انسانهای برومند و متفکر تربیت کنند تا برای مملکت مفید باشند(187).

و - قرآن، عامل تربیت:

رسول اکرم(ص) می فرمایند:
کسی که قرآن می خواند، گویا در مرحله نبوت سیر می کند با این تفاوت که فاقد وحی آسمانی است(188).
قرآن، یکی دیگر از انگیزه های ارسال پیامبران الهی را تلاوت آیات الهی بر مردم معرفی و هدف اصلی از نبوت را تلاوت کتاب، تزکیه و تعلیم آیات حکومت (سخن استوار) بیان میکند و می فرمایند:
یتلوا علیهم آیاته و لیعلمهم الکتاب و الحکمه (189)
و در برخی از آیات، قرآن را عامل هدایت و ارشاد معرفی می کند.
ان هذاالقرآن یهدی للتی هی اقوم (190)
عظمت و قداست قرآن تا جایی است که رسول اکرم(ص) قرائت آن را بزرگترین عبادتها می داند و حضرت امیر (ع) بهترین، انسانها را کسی می دانند که قرآن را فرا گیرد و به دیگران نیز تعلیم دهد(191).
اگر چه برکات قرآن کریم، به جهت گستردگی و ژرفای آن، قابل تبیین ژرفای و تحلیل نیست ولی به طور خلاصه به برخی از آثار آن می پردازیم.