آئینه ایزد نما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

نویسنده : آیت الله محمد رضا ربانی

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدالله علی جماله و جلاله و الصلوه و السلام علی محمد و آله. به استحضار عموم اهل ایمان و محبان اهل بیت عصمت و معادن حکمت می رساند کتاب حاضر تحت عنوان (آئینه ایزد نما فاطمه زهرا سلام الله علیها ) که به منظور توسل و بذل عنایت حضرت فاطمه زهرا مرآت تام اسماء و صفات خدای یکتا مرقوم شده است، بحمدالله مشمول لطف و عنایت آن حضرت واقع و حاجت مورد نظر برآورده گردید. امید آنکه خداوند متعال به حق محمد و آل، حاجات مشروعه جمیع حاجتمندان را با توسل به آن مظهر جمال و جلال ذات ذوالجلال روا و مرضای عموم مسلمین و مؤمنین و محبین این خاندان جلیل را عاجلاً شفا و سعادت دنیا و آخرت ما را در پناه آن ملیکه ملک و و ملکوت تامین و تضمین بفرماید و ما را در حشر اکبر مشمول شفاعت آن ولیه الله شفیعه محشر آن ولیه الله شفیعه محشر فاطمه زهرای اطهر دختر والاگهر پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قرار دهد
و سایه دخت حضرت ختمی مرتبت را در نظامین و نشاتین دنیا و آخرت بر سر قاطبه اهل اسلام و ایمان بالاخص ملت ایران مستدام بدارد.
آنچه لازم به تذکر است این است که این کتاب در عین اینکه در مقام معرفی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد، متضمن بیان حقایق و لطائف و اشارات و اسرار بسیاری نیز است که مطلوب عشاق حقایق است.
آنکس است اهل بشارت که اشارت داند - نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
انتظار می رود از خوانندگان محترم که با دقت نظر و توجه تام به نکات آن عنایت فرمایند و سراسر این رساله را مورد مطالعه قرار دهند. ناگفته نماند نظر به اینکه حالت کسالت و بیماری این نگارنده اجازه بیشتری برای دقت در تصحیح اغلاط چاپی آن را به اینجانب نداده است، لذا تشکر و التماس دعا از خواننده مکرم تقاضا می نماید که از تصحیح آن دریغ نفرمایند، امید است عندالله مأجور باشند.
واسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
تهران - الاحقر محمدرضا الربانی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی من کان نبیناً و آدم بین الماء و الطین محمد اشرف الاولین و الاخرین و خاتم السفراء و المرسلین و علی آله الطاهرین و عترته المعصومین سیما علی الجوهره القدسیه فی تعین الانسیه صوره نفس الکلیه جواد العالم العقلیه بضعه الحقیقه النبویه مطلع الانوار العلویه عین عیون الاسرار الفاطمیه المنجیه محبیها عن النار ثمره شجره الیقین سیده نساء العالمین المعروفه بالقدر المجهوله بالقبر قره عین الرسوال الزهرا البتول علیها الصلوه والسلام:
جوهر القدس من الکنز الخفی - بدت فأبدت عالیات الاحرف
و قد تجلی من سماء العظمه - من عالم الاسماء اسمی کلمه
بل هی ام الکلمات الحکمه - فی غیب ذاتها نکات مبهمه
ام ائمه العقول الغربل - ام ابیها و هو علته العلل
روح النبی فی عظیم المنزلته - و فی الکفاء کفو من لا کفوله
تمثلت رقیقته الوجود - لطیفه جلت عن الشهود
تطورت فی افضل الاطوار - نتیجه الادوار والاکوار
تصورت حقیقه الکمال - بصوره بدیعته الجمال
فانها الحوراء فی النزول - و فی الصعود محور العقول
فانها قطب رحی الوجود - فی قوسی النزول و الصعود
و لیس فی محیط تلکه الدائره - مدارها الاعظم الا الطاهره
مصونه عن کل رسم و سمه - مرموزه فی الصحف المکرمه
صدیقه لا مثلها صدیقه - تفرغ بالصدق عن الحقیقته
بدا بذالک الوجود الزهرا - سر ظهور الحق فی المظاهر
هی البتول الطهر و العذراء - کمریم الطهر و لا سواء
فانها سیده النساء - و مریم الکبری بلاخفاء
فی افق المجد هی الزهراء - للشمس من زهرتها الضیاء
بل هی نور عالم الانوار - و مطلع الشموس و الاقمار
رضیعه الوحی من الجلیل - حلیفه محکم التنزیل
مفطومه من زلل الهواء - معصومه عن و صمه الخطاء
معربه بالستر و الحیاء - عن غیب ذات باری الاشیاء
راضیه بکل ما قضی القضاء - بما یضیق عنه واسع الفضاء
زکیه من وصمه القیود - فهی غنیه عن الحدود
یا قبله الارواح و العقول - و کعبه الشهود والوصول
یادره العصمه والو لایه - من صدف الحکمه و العنایه
تهنیته سیدالرسل بها
لک الهنایا سید الوجود - فی نشئات الغیب و الشهود
بمن تعالی شهأنها عن مثل کیف و لا تکرار فی التجلی
لک الهنا یا سید البریه - با عظم المواهب السنیه
اتاک طاووس ریاض القدس - بنفحه من نفحات الانس
من جنه الصفات و الاسماء - جلت عن المدیح و الثناء
این اشعار در ربار که به برخی از آن اقتصار ورزیدیم ناظم آن نابغته الدهر فیلسوف الزمن و فقیه الامه مرحوم آیت الله العضمی حاج شیخ محمد حسین اصفحانی قدس سره السبحانی مشتهر بعلامه کمپانی است که این بزرگوار از اساتید مرحوم آیتین علمین آقای خوئی و آقای میلانی اعلی الله مقامها به شمار می رود.
این علم ربانی را تألیفات و تصنیفات بسیاری است که از جمله حاشیه ای بر کفایه الاصول مرحوم آیت الله الکبری آخوند ملا محمد کاظم خراسانی رحمه الله علیه و نیز کتاب تحفه الحکیم که منظمومه ایست در حکمت متعالیه و رسائل دیگر که درود بر روح پرفتوحش باد.

اشراق اول : در بیان اینکه وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها مختار و برگزیده پروردگار از میان قاطبه بانوان جهان است.

مقدمه
شکی نیست که خدای حکیم را در نظام وجود اعم از نظام تکوین و نظام تشریع مختارات و منتخبات و برگزیده هائی است که همه بر طبق حکمت و مصلحت و مبانی نفس الامریه است و همه بر ملاک فضیلت و شرافت است و رعایت انتخاب اشرف فالاشرف و افضل فالافضل در تعین و تحقق آنها گردیده است و این قانون حکیمانه در تمام نظام وجود و ایجاد و در کل نظام تکوین و تشریع جاری است و نظام اتقن کیانی از نظام
احسن اسمائی ربانی سرچشمه گرفته است.
فالکل من نظامه الکیانی - ینشاء من نظامه الربانی :
مختارات و منتخبات الهی در نظام احسن اقتن و در میان مخلوقات اعم از مبدعات و منشأت و مخترعات چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع بسیار و بیرون از حد و شمار است و برای رعایت اختصار به برخی از آن مختارات اشاره می شود.
مختار و برگزیده پروردگار از میان اسماء خود، اسم علی است
مختار و برگزیده پروردگار از میان صفات خود، صفت رحمت است
مختار و برگزیده پروردگار از میان عقول، عقل اول است
مختار و برگزیده پروردگار از میان نفوس، نفس کلیه الهیه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ملائک (مهیمین) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ممالک هستی، کشور بهشت است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اشربه بهشتی، شراب تسنیم است
مختار و برگزیده پروردگار از میان انهار بهشتی، نهر کوثر است
مختار و برگزیده پروردگار از میان احجار، حجرالاسود است
مختار و برگزیده پروردگار از میان بیوت سماوی، بیت المعمور است
مختار و برگزیده پروردگار از میان بیوت ارضی، کعبه معظمه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان مراکب سماوی، براق است
مختار و برگزیده پروردگار از میان کواکب، شمس است
مختار و برگزیده پروردگار از میان صور، صورت انسانیه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعضاء انسانی، قلب است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ارادات، نیت است
مختار و برگزیده پروردگار از میان خلقها (خلق عظیم) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعداد، تسعه و تسعین است
مختار و برگزیده پروردگار از میان طرق و سبل، صراط مستقیم است مختار و برگزیده پروردگار از میان اعمال، فرائض است
مختار و برگزیده پروردگار از میان احوال، مقام رضا است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ادیان، دین اسلام است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ارکان، دین نماز است
مختار و برگزیده پروردگار از میان نوامیس، شریعت محمدیه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان فضائل، ایمان است
مختار و برگزیده پروردگار از میان معارف معرفه الله است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اصول اعتقادیه، اصل توحید است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اثنیه، صلوات است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اذکار (لا الله اله الله) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان کتب آسمانی، قرآن است
مختار و برگزیده پروردگار از میان سور قرآنیه، سوره یاسین است
مختار و برگزیده پروردگار از میان قصار المفصل، سوره توحید است
مختار و برگزیده پروردگار از میان آیات قرآنیه آیه الکرسی است مختار و برگزیده پروردگار از میان شهور، شهر رمضان است
مختار و برگزیده پروردگار از میان ایام اسبوع، یوم الجمعه است
مختار و برگزیده پروردگار از میان لیالی، لیله القدر است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اوقات، وقت سحر است
مختار و برگزیده پروردگار از میان قرون، قرن نبی الختمی (ص) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان اعصار، عصر ظهور المهدی (عج) است
مختار و برگزیده پروردگار از میان انبیاء، حضرت محمد (ص) خاتم الانبیاء است
مختار و برگزیده پروردگار از میان خلفا و اوصیاء انبیاء و مرسلین، خلفاء و اوصیاء حضرت خاتم النبین است که عدد آنها دوازده نفر و اول ایشان حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب و آخر ایشان ولی عصر بقیه الله حضرت مهدی حجه بن الحسن العسگری صلوات علیهم است. الذی بیمنه رزق الوری و بوجوده ثبتت الارض والسماء
مختار و برگزیده پروردگار از میان نساء و بانوان جهان، ملکه ملک و ملکوت ام الائمه دختر والا گهر پیغمبر خاتم (ص) حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها سیده نساء العالمین من الاولین و الاخرین است.
در عرصه دو گیتی از آشکار و پنهان - زیباترین بدیعی کآمد ز فیض سبحان
زیباترین اشیاء فرخترین اعیان - از هر چه هست پیدا وز هر چه هست پنهان
از مرغها هزار است وز فصلها بهار است - از عضوهاست دیده وز عرقهاست شریان
از طیبهاست عنبر وز زیبهاست افسر - وز نهرهاست کوثر وز نوعهاست انسان
از سنگها دل دوست وز عیشها غم اوست - وز تیغهاست ابر و وز دشنه هاست مژگان
از عقلهاست اول وز نفسهاست قدسی - وز نغمه هاست قرآن وز خلقهاست احسان
از پیکهاست جبریل وز مژده هاست بعثت - از اصلهاست توحید وز فضلهاست ایمان
از شهرها مدینه وز انبیاء محمد(ص) - وز شاخه هاست طوبی وز باغهاست رضوان
از اولیاست حیدر مثلش نزاد مادر - باشد کلام ناطق یا روح و جان قرآن
از بانوان علم زهراست برگزیده - زان سیده نساء است اندر جهان امکان
او منبع فضائل او مجمع محاسن - او مخزن فیوضات مجلای ذات یزدان
او مادر ائمه او کوثر محمد (ص) - اعطائی الهی آمدبه نص قرآن
(ربانی) ارشفیعت زهرا بود به محضر - این از عنایت اوست با جمله محبان
یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد (ص) یا قره عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی جاجاتنا یا وجیه عندالله اشفعی لنا عندالله.

اشراق دوم : بیان نسب ملکه ملک و ملکوت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

بس در رفعت شأن و مقام والای نسبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها، که دخت اول شخص عالم امکان است و اثر روحانی و جسمانی حضرت خاتم انبیاء و سرور اصفیاء همان اثر صادر نخستین و اولین جلوه رب العالمین. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر کسی است که در نظام وجود از غیب و شهود بالادست او در مرتبه و مقام کسی نیست، مگر ذات واجب الوجود. او دختر شخصی است که اشرف الاولین والاخرین و رحمه للعالمین و خاتم الانبیاء و المرسلین است: بتصریح نص قرآن لقوله تعالی (و ما ارسلناک الارحمه للعالمین)
آیه 107 سوره انبیاء و نیز (و لکن رسول الله و خاتم النبین)
از آیه 40 سوره احزاب : بزرگان از اکابر و اعاظم عرفای شامخین در تعریف خاتم گفته اند (الخاتم من ختم المراتب باسرها و بلغ نهایته الکمال)
زین سبب خاتم شده است او که بجود - مثل او نی بود و نی خواهند بود
حق مر او را برگزید از این و آن - رحمه للعالمینش کرد از آن
مظهر عشق حق و مجبوب حق - برده از کروبیان جمله سبق
براهین عقلیه و نقلیه این واقعیت را ثابت نموده که سکه تعین ام التعین ختمی جمعی کمالی منحصراً بنام آن حضرت زده شده و خدای حکیم آن بزرگوار را بر تبه خاتمیت سرافراز و او را از میان کل ماسوا برگزیده و مقام شامخ خاتمیت را به آن حضرت عطا و مرحمت نموده است :
هر ماده ای که قابل این گوهر گرانمایه نیست آیا نمی بینی که خدای جهان آفرین که بر کلک او بیکران آفرین از بسیاری از جماد اندکی را نبات و از بسیاری از نبات اندکی را حیوان و از بسیاری از حیوان اندکی را انسان نمود؟ یعنی نباتی که در طریق وجود خود حیوان است و حیوانی که در صراط وجود خود انسان است و از بسیاری اناس اندکی را عاقل و از بسیاری عقلاء اندکی را مسلم و از بسیاری مسلمین اندکی را مومن و از مؤمنین اندکی را عابد و از عابدین اندکی را زاهد و از زاهدین اندکی را عالم و از عالمین اندکی را فقیه و از فقها اندکی را حکیم و از حکما اندکی را عارف و از عرفاء اندکی را ولی و از اولیاء اندکی را عارف و از عرفاء اندکی را اولوالعزم و از اولوالعزم یکی را خاتم آفرید پس در نظام کل اشرف مخلوقات و افضل مصنوعات حضرت خاتم النبیاء و سرور اصفیاء محمد مصطفی علیه و آله آلاف التحیه و الثناء است که فاتح است در قوس نزول و خاتم است در قوس صعود :
ای کائنات را بوجود تو افتخار - ای بیش ز آفرینش و کم ز آفریدگار
(تو فاتح وجود و تو هم خاتم وجود - ختم کمال در تو نموده است کردگار )
(عالم ز فیض هستی تو پدیدار آمده - پس کائنات را بوجود تو افتخار)
ما ضمن رساله (جلوه ربانی در اثبات خاتمیت) علاوه بر آیات قرآنیه و اخبار و احادیث و خطب صادره از مقام عصمت و معادن حکمت نیز از طریق برهان :ده برهان و دلیل عقلی بر اثبات خاتمیت نبی اکرم و رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اقامه نموده ایم که فهرست آن براهین به قرار زیل است :
برهان اول از طریق لزوم مظهر جامع
برهان دوم از طریق لزوم انتهای سیر صعودی
برهان سوم از طریق لزوم تکمیل فیض الهی
برهان چهارم از طریق تطابق نظامین
برهان پنجم از طریق اسفار اربعه
برهان ششم از طریق قاعده امکان اشرف
برهان هفتم از طریق قاده امکان اخس
برهان هشتم از طرق برهان لزوم قانون تام و اتم آسمانی
برهان نهم از طریق برهان لزوم رابط بین خالق و مخلوق
برهان دهم از طریق قاعده وجوب لطف بطریق اولی، چه خاتم مکمل دائر نبوت و سفارت الهیه است :
بیان این براهین دهگانه مشروحاً در کتاب جلوه ربانی در اثبات خاتمیت مندرج است کتاب نامبرده که با خط مولف است عیناً عکس برداری و در ایران و خارجه منتشر شده است و چند نسخه از آن نزد مولف موجود است که در صورت مراجعه به طالبان آن اهداء می گردد:
لمولفه
هزار بینه دارم که در نظام وجود - کسی به مرتبه ختم انبیا نرسد
ز صد هزار پیمبر که در جهان آمد - کسی به منزلت و فضل مصطفی نرسد
به حسن معنی و صورت مثال او نبود - تو را در این سخن انکار کار ما نرسد
محمد (ص) است که او را ستود ذات ودود - ز حق ثنا به کسی جز به یار ما نرسد
خدا و جمله ملائک ثنای او گویند - دعای ما به سما جز که با ثنا نرسد
شفیع جمله خلایق به روز محضر اوست - کسی به رتبه احمد (ص) ز ما سوا نرسد
چه اوست مظهر جامع که خاتمیت را - جز او به لیاقت ز ما سوا نرسد
مراست دست به دامان این چنین یاری - که از ازل و ابد کس به یار ما نرسد
این حدیث شریف از خود حضرت ختمی مرتبت منقول است که فرموده ( ما خلق الله خلقاً افضل منی ) و در حدیث معتبر دیگر آمده که حضرت ولی الله اعظم علی علیه السلام از پیغمبر خاتم صل الله علیه و آله و سلم پرسید ( یا رسول الله فانت افضل او جبریل ) حضرت در جواب فرمود ( یا علی ان الله فضل انبیاء المرسلین علی ملائکته المقربین و فضلنی علی جمیع النبین و المرسلین والفضل بعدی لک یا علی والائمه من بعدک ) این حدیث نورانی را علامه محقق ملامحسن فیض کاشانی از شیخ صدوق رضوان الله علیهما در کتاب علم الیقین خود نقل نموده است.
مادر حضرت فاطمه زهرا (ع)
هویت بانوی عظمی علیا مکرمه خدیجه کبری مادر حضرت زهرا(ع)
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مادرش یگانه بانوی عظیمه الشان و المرتبه جناب علیا مکرمه مجلله خدیجه کبری علیها التحیه و الثناء است
این مخدره محترمه معظمه سلام الله علیها اول زنی است که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با او ازدواج نموده است و ولادتش در سنه شصت و هشت قبل الهجره بوده این بانوی معظمه دارای مقام سیادت و ریاست و حشمت و دارای مال و ثروت بسیار بوده است دارای مقام عفت اخلاق حمیده بوده و اوصاف جمیله را واجد بوده و بس در مقام سخاتوت و فداکاریش که تمام اموال و ثروت خود را به رایگان برای اعلاء کلمه توحید و ترویج اسلام مطلقاً در اختیار تام شوهرش پیغمبر عالی مقام گذاشت.
شرافت و عظمت شئون حضرت خدیجه کبری نسباً و حسباً و ایماناً و اخلاقاً در تاریخ اسلام از ناحیه مورخین ثبت و ظبط است
بطوریکه ما را بی نیاز از بیان آن می نماید. جناب خدیجه کبری علیها سلام اول کسی است در میان بانوان که به خاتم پیغمبران ایمان آورد و دعوت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی علی آلاف التحیه والثناء را پذیرفت و مشرفه به دین مبین اسلام گردید.
حضرت علیا مکرمه خدیجه کبری علیها التحیه والثناء از بانوان برگزیده خداس است همین بس در مقامش که هرگاه جبرئیل امین فرشته وحی اهی بر خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) نازل می گردید، سلام خدا بر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها پیامش بود.
جبرئیل هر وقت شرفیاب محضر انور پیغمبر اکرم (ص) می شد عرض می کرد خدا می فرماید سلام مرا به جناب خدیجه برسانید و بآن بانوی عظمی بگوئید ما برای او در بهشت قصری مجلل و زیبا مطابق شأن او مهیا و آماده نموده ایم : و نیز در کتاب بحار مجلسی (ره) نقل شده ان جبرئیل علیه السلام اتی النبی صلی الله علیه و آله فقال: اقرء خدیجه من ربها السلام فقال رسول الله صلی الله علیه و آله : یا خدیجه هذا جبرئیل یقرئک من ربک السلام قالت خدیجه :الله السلام و منه السلام و الیه السلام.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شوهرش وجود مقدس قطب ارائک توحید، سلطان العارفین و رئیس الموحدین و امیرالمومنین و امام المتقین ولی الله اعظم حضرت علی مرتضی صلوات الله و سلامه علیه است
حضرت علی مرتضی علیه السلام دارای مقام ولایت کلیه مطلقه است و تمام شئون ولایت و علامات و امتیازات امامت را واجد است.
حضرت علی مرتضی علیه السلام دارای نفس کلیه الهیه است همان نفسی که مورد خطاب است در آیه شریفه پایان سوره فجر (یا ایتها النفس المطمئنه ارجعنی الی ربک راضیه مرضیه فادخلنی فی عبادی و ادخلی جنتی : آیه 30 سوره الفجر.
حضرت علی مرتضی علیه السلام اعلم الناس است، احکم الناس است، اقتی الناس است، احلم الناس است، اشجع الناس است اسخی الناس است، اعبد الناس است :
حضرت علی مرتضی علیه السلام در تمام شئون ولایت کلیه مطلقه با حضرت ختمی مرتبت محمد (ص) شریک است الا اینکه نبوت ختمیه مختص رسول الله صلی الله علیه و آله است چنانکه در حدیث شریف منزلت، تصریح به این واقعیت شده است : قال رسوال الله (ص) مخاطباً لعلی المرتضی (ع) ( انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لان نبی بعدی) این حدیث مورد اتفاق عامه و خاصه است حضرت ختمی مرتبت خطاب به حضرت امیر اهل ایمان، علی مرتضی فرموده تو از من در تمام شئون بمنزله هارونی از موسی، مگر اینکه نبوت به من ختم شده است و بعد از من پیغمبری نیست :
جمله (و لا نبی بعدی) از لسان پیغمبر اکرم (ص) علاوه بر اینکه سند محکمی است بر خاتمیت آن حضرت، نیز مثبت ولایت کلیه مطلقه حضرت علی مرتضی (ع) می باشد. چون موسی و هارون سلام الله علیهما در تمام شئون کمالیه با هم مشارکت داشته اند و همین معنی برای خاتم انبیاء محمد مصطفی و علی مرتضی صلوات الله علیهما در جمیع شوون ولایت کلیه مطلقه ثابت است و استثناء نشده مگر نبوت که اختصاص به حضرت محمد صلی الله علیه و آله دارد.
لمولفه
(لا نبی بعدی) از فخر بشر - خود دلیل خاتمیت در اثر
(انت منی گفت تا دانی عمل (ع) - بعد او باشد خلایق را ولی
گفت تعریضی او در این سند - عین تصریح است بر اهل خرد
اعلام مقام ولایت کلیه مطلقه علویه تصریحاً در این آیه مبارکه است لقوله تعالی ( انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون ) آیه 55 سوره مائده.
این آیه مبارکه به اتفاق مفسرین عامه و خاصه در شأن علی علیه السلام نازل شده است، چه آن حضرت بوده که در حال رکوع زکوه و صدقه داده است.
ولی در آیه مذکوره به معنای متصرف مطلق و صاجب اختیار و حاکم مطلق است نه به معنای دوست چه اگر به معنای دوست
گرفته شود اساساً معنی غلط است. علاوه با شمول کلی و سریانی خطاب (کم) در آیه مرقومه که جمیع خلق را در بردارد،
لازم آید که بنابراین معنی العیاذ بالله خدا و رسول خدا و امیرالمومنین علی (ع) دوست فاسقین و فاجرین و کافرین و منافقین و مشرکین هم باشند و حال آنکه آنها بری و بیزارند از اینها، تا چه رسد که دوست این گروه فاسد باشند. پس عقل صحیح، این معنی را باطل و غلط می داند و مخالف در محکمه عقل و وجدان محکوم است و باید به حکم برهان، تسلیم آن معنایی بشود که ما اشاره نمودیم. یعنی متصرف مطلق و صاحب اختیار مطلق در کل عالم امکان، نه در گوشه جهان و جزئی از آن و این معنای ولایت تکوینیه و ولایت کلیه مطلقه است (فانهم) ممکن است کسی بگوید ولایت ولی بمعنای تصرف درست و مرد تصدیق اما کلیه و مطلقه را از کجا استنباط و استفاده نمائیم، در جواب می گوئیم آنرا هم از خود همین آیه مبارکه، مگر ( انما ولیکم الله ) این ولایت مطلقه و کلیه نیست، البته این ولایت کلی است اگر چنانچه انکار نمائی العیاذ بالله ولایت و تصرف خدا را در عالم محدود کرده و خدا را نشناخته ای و عقل تو را محکوم می کند. عقل و برهان می گوید تصرف خدا کلی و نامحدود است نه جزئی و مقید. آیا می توانی بگوئی خدا نسبت به آسمان ولایت دارد و العیاذ بالله ولایت در زمین ندارد و یا در عوالم عالیه ولایت و تصرف و حکومت دارد، اما در عوالم سافله دیگر این ولایت و تصرف را ندارد؟!
پس به حکم عقل و برهان می بایست قبول کنی که خدای قادر متعال، متصرف مطلق و صاحب اختیار مطلق و حاکم مطلق در نظام کل است و دارای ولایت کلیه مطلقه ذاتیه اصلیه است و همین معنی در ولایت، برای رسوال خدا حضرت حتمی مرتبت محمد (ص) و برای حضرت علی مرتضی (ع) که آیه مبارکه مذکوره در شأن آن حضرت نازل گردیه است، ثابت و محقق و مبرهن است، به حکم اینکه معطوف در حکم معطوف علیه است اما فرق و تفاوت ولایت کلیه الهیه حضرت احدیت، با ولایت کلیه مطلقه حضرت ختمی مرتبت و دوازده نفر خلفاء و اوصیای آنحضرت که همه مصداق اولوالامر و همه واجد مقام ولایت کلیه مطلقه می باشند این این است که ولایت خدا ذاتی و اصلی است و ولایت ایشان ضللی است و آنان مظهر ولی مطلق هستند و به عبارت دیگر ولایت کلیه مطلقه ایشان یعنی رسول الله و خلفای آن حضرت که اول آنها حضرت علی مرتضی و آخر آنها حضرت بقیه الله مهدی ولی عصر (عج) به اذن الله است که از این اذن مراد اذن تکونی است خذ و اغتنم.
مولف را نسبت به معنای ولایت و شئون ولایت ضمن رسائلی که در اثبات ولایت و امامت دوازده نفر خلفاء و اوصیاء حضرت ختمی مرتبت (ص) نگاشته است، بیان تفصیلی است و بایست به آن رسائل مراجعه شود. در این مقام فقط خواستیم شوهر عالی مقام فاطمه زهرا (س) را که حضرت علی مرتضی صاحب مقام ولایت کلیه مطلقه است معرفی نمائیم و نظر به بیان شئون ولایتی علی علیه السلام نداشتیم. زیرا هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد و اما بس در مقام عظمت و رفعت شأن ولاتی علی علیه السلام نداشتیم. زیرا هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد و اما بس در مقام عظمت و رفعت شأن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که اگر خدای علی اعلی وجود مرتضی را خلق نمی کرد، برای این بانوی بی همتا، کفوی در صفحه جهان هستی نبود تار روز قیامت.
چنانچه در روایت معتبر تصریح به این حقیقت شده است :
قال الله عزوجل ( لو لم اخلق علیاً لما کان لفاطمه کفو علی وجه الارض آدم و من دونه )
(ولنعم ماقیل)
حق چو ندید همسرش در همه ممکنات از آن - واجب و لازم آمدش خلقت حیدر آورد
علی مرتضی علیه السلام مظهر اسماء حسنی و مجلای صفات الوهی است. علی مرتضی مثل اعلای الهی است. خدای یکتا مثل نارد، اما مثل اعلا دارد ( و له المثل الاعلی ) پیغمبر اکرم خطاب به علی مرتضی فرمود : (و انت المثل الاعلی) : یعنی علی جان مصداق مثل اعلای کبریائی فی الواقع تو هستی.
و لنعم ما قال الاستادنا العارف (الهی قمشه ای)، رضوان الله تعالی علیه:
چو شمع آفرینش را بر افروخت - به آدم علم الاسماء بیاموخت
میان شاهدان بزم شاهی - که مستند از می وحی الهی
محمد (ص) را نخست افکند مستی - ز جام عشق صهبای الستی
پس آنگه او چو سرمستان پر شور - به اشراقی جهان را کرد پر نور
چو قرآن دفتری از عشق بگشاد - به دانش عالمی را کرد دلشاد
بر آن دفتر که شهر علم غیب است - در دانش علی بی هیچ ریب است
امیر اهل ایمان سر سبحان - وزیر مصطفی سلطان امکان
قوای عقل کلی را سپهدار - نظام آسمانی را نگهدار
شه آزادگان مقصود عالم - بت کروبیان زاولاد آدم
جمالش رونق بتها شکسته - جلالش بر ملائک راه بسته
گر آن ماه از جهان خلق کم بود - جهانی در شبستان عدم بود
نبود آن خواجه گر این کارگه را - نبودی بنده ای زیبنده شه را
به عالم خواست ذات لایزالی - نماید ز آئینه امکان مثالی
علی گردید تمثال جمالش - وز آن آئینه پیدا شد مثالش
ز (لله المثل) بشناس وی را - منزه دان ز مثل آن شمس وفی را
امام اهل ایمان مرتضی را - شناسد هر که بشناسد خدا را
بر او اشراق گردد نور یزدان - چو بر ختم رسولان فیض سبحان