فهرست کتاب


تهدیدات فرهنگی و راهبردهای مقابله در کلام ولی امر مسلمین حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای(مدظله)

نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله تهران

پیش گفتار

سخن دل

پس از افول دوران سیادت اسلامی و در دوران تاریکی و ظلمت، آنان هنگام یأس و ناامیدی بر مسلمین حکفرما شده بود ناگهان غیرت و عزم و اراده ملتی مومن حادثه ای بس شگرف را در جهان پدیدآورد، واقعه ای که حتی در گمان متفکران و تحلیل گران جهانی نیز، تنها در یک رؤیا می توانست تحقق یابد. واقعه ای که سردمداران کفر و گمراهی نیز در عین ناباوری، با بهت و حیرت چاره ای جز پذیرش آن نداشتند، انقلاب و تحولی بزرگ که تنها بیانگر سرنگونی رژیم ستم شاهی و تشکیل دولتی جایگزین نبود، بلکه تجربه حیات مکتبی بزرگ بود که پس از قرنها بار دیگر به جامعه جهانی حیات بخشید، بزرگ مردمی از تبار رسول خدا6 بپا خاست و بار دیگر حادثه بزرگ ظهور اسلام را به جهانیان رخ نمود، و به یک باره چندین قرن ابهت و تلاش کفر و استکبار را فروع ریخت و اسلام ناب محمدی 6 بار دیگر تجلی یافت. و برای جهانیان این واقعه را چاره ای جز تسلیم نبود.
از آن پس استکبار که به یک باره همه هیمنه خویش را بر باد رفته دیده بود ابتدا با بهره گیری از تلاشهای ناکارآمد منافقین به صحنه مقابله آمد. و با ناکامی آنها جنگی نابرابر را بر امت اسلام تحمیل نمود، اما، بدر و خیبر را دوباره تجربه کردند و فرهنگ ایثار و شهادت را چونان سدی عظیم بر پیش روی خود یافتند. به ناچار ایجاد رخنه و نفوذ در فرهنگ ایثار و شهادت و در یک کلام اسلام ناب محمدی 6 را در دستور کار خود قرار دادند تا که شاید بتوانند تجربه موفق خود را در اسپانیای امروز و اندلس دیروز را باردیگر در ایران اسلامی محقق سازند.
لذا این بار با اندیشه نفوذ و استحاله تمامی ابزارهای فرهنگی و تکنولوژی خود را به معرکه آوردند و هجوم را که نه، غارت و شبیخونی گسترده را آغاز نمودند، بدان امید که نظام متکی به اسلام ناب محمدی 6 را از درون تهی کنند و این فرهنگ پویا و زنده را به پوسته ای بی رمق تبدیل نمایند. لذا جلوه های ابتذال را به سمت جوانان ما سوق دادند، به شبهه افکنی در اعتقادات و باورهای توده ها پرداختند، شک و تردید القاء نمودند، ابتذال و بی بندوباری را آزادی معنی کردند و شجره و حیات طیبه الهی را با عنوان ارتجاع و آداب و رسومی کهنه به سُخره گرفتند و فرهنگ ایثار و شهادت و عزت و شرف انقلابی ما را که با نثار خون هزاران شهید و جانباز و آزاده بدست آمده بود را جنگ طلبی و ترور خواندند. و آنگاه توطئه عظیم و گسترده و کینه و دشمنی دیرینه خود با ما را «توهم توطئه» نامیدند و...
اما غافل از آنکه مقام منیع ولایت فقیه و سکاندار انقلاب، رهبر فرزانه، آگاه و هوشیار و هدایتگر انقلاب با یَد تدبیر خویش چون امانتداری امین به پاسداری از آن پرداخته و چشم تیزبین معظم له به روشنی جای پای دشمن را مشاهده کرده و شیپور آماده باش را نواخته و پیشاپیش بر طبل هوشیاری کوبیدند و با دقتی وصف ناشدنی تمامی جلوه های این تهاجم و غارت فرهنگی را افشاء و به فراخوار آن به ارائه طریق پرداختند.
این نوشتار کوششی است در جهت تبیین «تهدیدات فرهنگی و راهبردهای مقابله با آن» در «کلام و بیانات نورانی ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی» که با تلاش خالصانه گروه عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه ثارالله تهران تدوین شده است و بیانگر جلوه ها، مصادیق، راههای نفوذ و استحاله فرهنگی و روشنگریهای معظم له و توصیه های راهبردی در زمینه تهدیدات فرهنگی که متوجه نظام مقدس اسلامی می باشد و می تواند با ظاهر آرام و حرکت خزنده خویش پایه های نظام را سست کند و تبدیل به تهدیدی جدی علیه آن گردد.
بدان امید که در سال «عزت و افتخار حسینی» عزت بخش و افتخار آفرین ایران اسلامی باشد و چونان چراغی روشن فراروی پویندگان راه ولایت در مبارزه با تمامی جلوه های تهدیدات فرهنگی و در تمامی عرصه های فردی و اجتماعی آن باشد.
و نیز از دلسوزان نظام مقدس اسلامی و حامیان ولایت علوی و فرهنگ دوستان انتظار داریم تا نقایص ما را با نظر لطف خویش غمض عین نموده و از اینکه ممکن است در استقراء بیانات معظم له مواردی از قلم افتاده باشدو یا اینکه در برداشت ذیل برخی مفاهیم و مصادیق کوتاهی صورت گرفته باشد ما را عفو نموده و با راهنمائی خود مشوق ما در نوشتارهای بعدی باشند.
انشاءالله

بخش اول تهدیدات فرهنگی و راهبردهای مقابله