فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

دور شدن از اسلام به واسطه نزدیکی به مکتبهای انحرافی

بیدار بشوید آقا ای جوان های ما بیدار بشوید بدانید نقشه ها چه است برای چه شما را می خواهند دور کنند از اسلام؟ برای چه شما را می خواهند به مکتب های دیگر نزدیک کنند؟
صحیفه نور جلد:3 صفحه:12 تاریخ سخنرانی:14/8/57

خوف از اشتباه رجال علمی، سیاسی و روشنفکر

الان ماها مکلفیم دیگر، ما اشتباهات را تا حالا دیدیم و من خوف این دارم که باز اقشار این ملت ما، این رجال علمی ما، رجال سیاسی ما - عرض می کنم که - اشخاص روشنفکر ما یک اشتباهی بکنند که اگر این اشتباه بشود دیگر ما تا آخر گرفتار هستیم، دیگر چنین نیست که ما باز یک امیدی داشته باشیم که یک انقلابی بشود.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:36 تاریخ سخنرانی:16/8/57

اختلافات بین حوزه و دانشگاه

اگر آخوند بخواهد بگوید که منهای دانشگاه، منهای جبهه های سیاسی، آن هم صحیح نیست برای اینکه آن هم کارشناس لازم دارد... شما حکومت لازم دارید، شما اجزای ادارات لازم دارید، ادارات شما، حکومت شما عرض می کنم لشکر شما، جیش شما، همه اینها با این جبهه ها تحصیل می شود، با این دانشگاه ها و با این دانشجوهای خارجی و داخلی مملکت ما باید اداره بشود، اگر علاقه دارید شما به اسلام، علاقه دارند آن جبهه دیگر به اسلام، با علاقه به اسلام نمی شود که با هم بنشینید دعوا کنید امروز، امروز دعوا کردن انتحار است، خودکشی است.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:93 تاریخ سخنرانی:3/10/57