فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

قانون اساسی اساس مملکت

اگر در این انقلاب درست دقت کنیم پیروزی ما در آن وقتی است که آن مسائل اصلی ما لااقل درست تحقق پیدا بکند. از مسائل اصلی ما یکیش تحقق پیدا کرده است و آن رفراندم برای جمهوری اسلامی است، اما قانون اساسی که اساس یک ممکلت است و بعد هم مجلس شورا که باید باشد در یک مملکتی، رییس جمهور باید باشد، این مراحل باز برایمان مانده است.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:139 تاریخ سخنرانی:28/3/58

تفاهم بین ملت و دولت

هر دولتی که متکی بر ملت نباشد بلکه مقابل ملت بایستد، این عاقبتش، ولو یک قدری هم طولانی باشد، عاقبتش به همین عاقبتی که این پدر و پسر منتهی شدند، منتهی خواهد شد... ملتها و دولت ها باید با هم تفاهم داشته باشند یعنی دولت جوری باشد، ارتش جوری باشد، شهربانی جوری باشد، ژاندارمری جوری باشد که مردم به آنها محبت داشته باشند، احساس دوستی و محبت بکنند نه اینکه وقتی که شهربانی بیاید یا مأمور شهربانی بیاید توی بازار، مردم از او بترسند و از او تنفر داشته باشند چنانکه در این نقاط اینطور بود بلکه در طول سلطنت اینطور بوده است...
...الان همه ما، همه قشرهای این ملت مکلفند که برای این مملکت کار بکنند تا اینکه با کار، این مملکت اداره بشود، درست بشود. مملکت مال خودتان است، خودتان برای خودتان دارید کار می کنید و انشاء الله من امیدوارم که همه ما به وظایفمان آشنا بشویم.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:240 تاریخ سخنرانی:10/4/58

لزوم توجه افکار به تنظیم و تصویب قانون اساسی

الان همه افکار باید متوجه به این باشد که قانون اساسی مان چه جوری است، نظر بدهیم و باز تمام افکارمان متوجه به این باشد. که چه اشخاصی را ما برای تنظیم قانون اساسی و تصویب قانون اساسی باید تعیین بکنیم.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:010 تاریخ سخنرانی:22/6/58