فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

حاکمیت شایسته سالاری بر اساس موازین عقل و قانون

الان مردم از آن دهات آخر تاآن شهرهای مرکز یکپارچه ایستاده اند می گویند ما نمی خواهیم این (34) را رفراندوم از این بهتر؟... مقدرات هر مملکت دست خود افراد خود مملکت است، ما این را نمی خواهیم، برود، ما خودمان یکی را تعیین می کنیم، این مقدرات ما روی موازین روی موازین عقلی و عقلایی، روی قوانین، دست اشخاصی که باید باشد، باشد.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:140 تاریخ سخنرانی:20/7/57

رعایت حقوق مردم

سوال: نظرتان درباره تغییرات و تحولات آینده ایران چیست؟
جواب: با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می شود، در این حمهوری ، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد حقوق مردم خصوصاً اقلیت های مذهبی، محترم بوده و رعایت خواهد شد.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:255 تاریخ سخنرانی:10/8/57

اجرای قوانین مترقی اسلام

بیش از نود و پنج در صد مردم ایران مسلمانند و خواستار استقرار حکومت اسلامی و اجرای قوانین مترقی اسلامند و تمامی قشرها در سراسر کشور، در این خواسته ها همصدا و در صف واحدند.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:70 تاریخ سخنرانی:23/9/57