فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

خروج از ظلمات به سوی نور

ملت بزرگ ایران سالروز 15 خرداد را که یوم الله است زنده نگه می دارد و افتخار قیام ملت را که با مشت گره کرده و خون طاهر خویش در مقابل ستم شاهی پهلوی ایستاده و پایه استوار انقلاب اسلامی را که سرنگونی قدرتمندترین جنایتکار منطقه را در پی داشت ریخت، از یاد نمی برد و الان فداکاری ها و مجاهدات جوانان برومند کشور اسلامی را که پایه گذاری خروج از ظلمات به سوی نور و از حقارت به سوی سرافرازی و از اسارت به سوی استقلال را نمود بزرگ می شمارد.
صحیفه نور جلد:16 صفحه:181 تاریخ سخنرانی:15/3/61

جایگزینی حکومت اسلامی به جای حکومت طاغوتی

شما ملت عزیز با قدرت خودتان، با ایمان خودتان، با تحولی که درتان واقع شد، دست تبهکاران را در داخل و دست غارتگران را که از خارج دراز شده بود قطع کردید، شما یک حکومت طاغوتی را برداشتید و به جای او یک حکومت اسلامی گذاشتید.
صحیفه نور جلد:19 صفحه:62 تاریخ سخنرانی:23/6/63
ب.قطع ریشه های فساد و جلوگیری از نفوذ اجانب

اداره مملکت به دست خودمان

تمام دستهایی که در این مملکت قدرتمندی کردند و با قدرتمندی دارند ذخاء ر ما را میبرند اینها تمام باید قطع بشود، این دست ها باید قطع بشود و کنار بروند مملکت، مملکت ماست و ما خودمان می خواهیم اداره کنیم مملکت را، مستشار آمریکایی ما نمی خواهیم.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:192 تاریخ سخنرانی:2/8/57