فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

اسلام انگیزه انقلاب و رمز پیروزی

بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود.
صحیفه نور جلد:8 صفحه:255 تاریخ سخنرانی:28/5/58

الهی بودن مقصد، ایمان و وحدت

این پیروزی که نصیب ملت ما شد دو چیز مؤثر بود، یکی که از همه چیز بالاتر است اینکه مقصد همه مقصد الهی بود، انگیزه اسلام بود. می دیدیم که در شعارهایشان، در فریادهایشان شعارهای اسلامی بود، فریادهای «الله اکبر». مقصد این بود که آنها را که مخالف اسلام می دانستند بروند کنار و بعد از آن انشاء الله آن مقصد حقیقی که آن مقدمه این است تحقق پیدا بکند پس یک جهت، جهت این بود که همه تان فریادتان این بود که ما اسلام را خواهیم و شاهنشاهی و اینها را نمی خواهیم . جهت دیگرش هم که به تبع آن آمده بود وحدت همه قشرها بود یعنی ملت سرتاسر این کشور بپاخاستند و باهم مقاصد خودشان را کنار گذاشتند مطالبی که مال شخص بود کنار گذاشتند و همه به یک مقصد متوجه شدند. پس رمز پیروزی ماوحدت کلمه قشرهای مختلف و ایمان بود، ایمان به خدای تبارک وتعالی. با این رمز شما پیروز شدید و پیروزیی که معجزه آسا بود، نه پیروزی یک پیروزی آسانی، یک پیروزی که بشود حساب کرد، یعنی پیروزیی بود که جز با اراده خدای تبارک و تعالی هیچ امکان تحقق نداشت.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:163 تاریخ سخنرانی:28/6/58

اتحاد همه گروهها

آنچه کرارا تذکر داده ام و رمز پیروزی است اتحاد گروه های دانشجویی و تشکیل یک گروه اسلامی ملی است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه بیفکنند وشما جوانان عزیز راکه امید کشور هستید و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست به تباهی بکشند و نگذارند در راه تعالی کشور قدم بردارید و به علم و ادب که مایه پیشرفت و رهایی از استعمار و استثمار نو و کهنه است اشتغال پیدا کنید و باید بدانید اختلاف و تفرقه سرچشمه تمام بدبختی ها و اسارت هاست.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:186 تاریخ سخنرانی:31/6/58