فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

نترسیدن از مرگ

رمز پیروزی ملت ما همین بود که دیگر نمی ترسیدند از اینکه بروند توی خیابان بکشندشان، می رفتند، خیلی هم کشته می شدند ، بالاخره هم با همین فریادها و دادها والله اکبرها پیروز شدند.
صحیفه نور جلد:8 صفحه:126 تاریخ سخنرانی:24/4/58

اراده خدا و پیوستن همه گروهها به ملت

شما ملاحظه کردید که در این انقلاب، شما همه قلوبتان برگشت به طرف ملت واین را خدای تبارک وتعالی این قلب ها را برگرداند والا یک ارتشی که در طرف دیگری بود، باید به حسب آن وضعی که ارتش دارد، باید بر خلاف مسیر مقابل خودش باشد، لکن شما ملاحظه کردید که دل هایتان برگشت به این طرف و اسباب این شد که گروه های مختلف پیوستند به ملت وبا ملت همقدم شدند، همصداشدند و این موجب پیروزی ملت شد، ملتی که هیچ نداشت و آن طرف همه چیز داشت. این اراده خدا بود که ما را پیروز کرد و ما باید طوری عمل کنیم که این عنایت الهی محفوظ بماند برای ما.
صحیفه نور جلد:8 صفحه:158 تاریخ سخنرانی:26/4/58

اتکای به اسلام و وحدت کلمه

آنچه که ملت ما با اینکه در حال ضعف و تشتت بود دریافت، همین مطلبی بود که در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند، اتکاء به ایمان و اسلام و وحدت کلمه. جوانهای ما در حال انقلاب و حالا هم باز تقاضا می کنند که ما دعا کنیم تا آنها شهید بشوند. این تحول بزرگی که به اراده خدای تبارک و تعالی در این ملت پیدا شد، موجب پیروزی آنها بر یک قدرت شیطانی بزرگ که پشتیبان او همه ابرقدرتها بودند گردید.
صحیفه نور جلد:8 صفحه:235 تاریخ سخنرانی:25/5/58