فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

الهی بودن مقصد

مقصد همه مقصد الهی بود، انگیزه اسلام بود. می دیدیم که در شعارهایشان، در فریادهایشان شعارهای اسلامی بود، فریادهای «الله اکبر». مقصد این بود که آنها را که مخالف اسلام می دانستند بروند کنار و بعد از آن انشاء الله آن مقصد حقیقی که آن مقدمه این است تحقق پیدا بکند.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:163 تاریخ سخنرانی:28/6/58

آزادی مطلق در انقلاب صحیح و اسلامی

از همه انقلاب هایی که در عالم پیدا شده است این انقلاب اسلامی ایران برای خاطر اینکه اسلامی بوده از همه بهتر است و یک انقلاب صحیح است، یک انقلاب اسلامی است و لهذا بعد از انقلاب یک آزادی مطلقی به همه داده شد شما خیال می کنید در انقلابات دیگر آزادی می دهند؟ آزادی به مردم نمی دادند بعد از انقلاب تمام مطبوعات را جلویش می گرفتند، تمام مجالس را جلویش می گرفتند، همه دستجات را جلویش می گرفتند، همه را به طور اختناق جلویش می گرفتند به اسم اینکه انقلاب، در انقلاب باید این چیزها بشود، لکن این انقلاب اسلامی جلوی هیچ طایفه ای را نگرفته، جلوی هیچ قلمی را نگرفت.
صحیفه نور جلد:10 صفحه:51 تاریخ سخنرانی:3/8/58

نهضت تمام قشرها برای مطالبه حق

من باید به شما عرض بکنم که نهضت ما با پیروزی آمده است و با پیروزی جلو رود و هیچ نگران این معنا نباشید برای اینکه یک ملتی وقتی که یک مطلبی را خواست آن هم مطلبی که حق است، حق ملتهاست، یک ملتی که تمام قشرهایش نهضت کرد و بپا خاست و این قیام هم قیامی بود که حق خودش را مطالبه کرد، آزادی را مطالبه می کرد، استقلال را مطالبه می کرد و چون مسلم است جمهوری اسلامی را، یک همچو ملت بپاخاسته برای مطالبه حق خودش، همین اسباب این شد که نتوانستند این ابرقدرتها سالهای دراز این حق را از این ملت سلب کرده بودند و آزادی به هیچ وجه نبود، استقلال نبود، رژیم، رژیم غیر قانونی سلطنتی بود، نتوانستند که حفظ کنند آن رژیم را و نتوانستند آن اختناقی که سابق بود و سابقه داشت در این مملکت، باز نگهش دارند و نتوانستند وابستگی ما را به غیر حفظ کنند.
صحیفه نور جلد:10 صفحه:130 تاریخ سخنرانی:13/8/58