فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

مملکت اسلامی به تمام معنا

مردانه در میدان باقی باشید و جلو ببرید این نهضت را تا اینکه انشاءالله اسلام با آن محتوای مترقی اش پیاده بشود و مملکت ما یک مملکت اسلامی به تمام معنا بشود یعنی تمام قشرهایش اسلامی بشود یعنی هم دولت یک دولت اسلامی باشد هم وزارتخانه ها یک وزارتخانه های اسلامی باشد، هم ادارات، ادارات اسلامی باشد هم استانداری ها استانداری های اسلامی باشد، هم بازار و دانشگاه و امثال ذلک.
باید ما کوشش کنیم برای این مقصد بزرگ یعنی این مقصدی که انبیا دنبال این مقصد بودند و تا آخر هم دنبال این مقصد بودند و به پیش رفتند، ماها باید به تبعیت از انبیاء خدا، به تبعیت اولیاء خدا این مکتب را به پیش ببریم و انشاء الله این مملکت را یک الگویی قرار بدهیم از برای سایر کشورهای اسلامی و بلکه سایر کشورهایی که مستضعفین گرفتار مستکبرین هستند و امید وارم که موفق بشوید.
صحیفه نور جلد:10 صفحه:112 تاریخ سخنرانی:11/8/58

تحول تدریجی از اصل به فرع

حالاباید همه شماها، همه خواهرها، همه برادرها، همه قوا باید مجتمع بشوند برای اینکه این دو مرحله را بگذرانیم مرحله تعیین رییس جمهور و بعد هم انشاء الله مجلس شورای ملی که یک حکومت مستقری، اسکلت حکومت تحقق پیدا بکند و بعد برویم سراغ اینکه محتوای این چه باید باشد. محتوا الان یک محتوای غربی تقریبا باید گفت هست، نه غربی غربزدگی، یک غربی وارداتی که این اجناس که خودشان نمی خواهند صادر می کنند، فرهنگی که خودشان نمی خواهند و نمی پذیرند برای ما صادر می کنند، یک همچو چیزهایی است الان در کار لکن ما باید حکومت مان را اساسش را درست کنیم بعد برویم سراغ محتوا در درجه دوم، نه اینکه حالانباید اصلادر این کارها دخالت بکنیم، لکن نباید از آن اصل و آن اساس غافل باشیم . گاهی وقت ها است که برای خاطر توجه به فروع، آدم از اصل عقب می ماند. باید کاری بکنیم که از آن اصل عقب نمانیم، اصل قضیه که عبارت از استقرار یک حکومت مستقر تامی است اسلامی و صحیح این تحقق پیدا بکند، آن وقت بعد از اینکه اصل تحقق پیدا کرد برویم سراغ فروعش. همانطوری که در اسلام هم از اول که اسلام را آوردند و یا انبیاء دیگر، ادیان خودشان را آوردند، اول دنبال این بودند که مشرک ها را متوجه بکنند به اصول، اصول را اول پیشنهاد می کردند بعد که اصول را پابرجا می کردند می رفتند سراغ فروعش، آن چیزهایی که شاخه های او هست.
صحیفه نور جلد:11 صفحه:210 تاریخ سخنرانی:15/10/58

بنیانگذار جمهوری اسلامی با آزادی و آرامش

و من امیدوارم که این مجلس به برکت این روز مبارک، مجلس عدالت و پیرو اسلام و به نفع مسلمین و کشور اسلامی باشد. سپاس خداوند بزرگ را که در مدتی کوتاه ملت ایران موفق شد که اساس جمهوری اسلامی را با آزادی و آرامش بنیان گذارد.
صحیفه نور جلد:12 صفحه:121 تاریخ سخنرانی:7/3/59