فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات

باید تمام ادارات از نخست وزیری تا کوچکترین اداره از تجمل پرستی و اسراف و کاغذ بازی بپرهیزند وکار مردم را سریعاً انجام دهند.
البته مردم شریف می دانند که وزارتخانه ها و ادارات در جمهوری اسلامی باید از بن تغییر کند تا از فرم غربی و سلطنتی در آمده و به صورت انسانی و اسلامی در آید.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:122 تاریخ سخنرانی:9/12/57

تأکید بر اسلامی بودن جمهوری

از ملت می خواهم که این نهضت را نگه دارند تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از آن وقت تا حالا می گفتید تا مرگ این کذا نهضت ادامه دارد، حالاباید بگوییدتا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. آنکه ملت ما می خواهد جمهوری اسلامی است نه جمهوری فقط، نه جمهوری دمکراتیک، نه جمهوری دمکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی.
آنچه که من از شما ملت ایران می خواهم این است که بیدار باشید، خون عزیزان خودتان را هدر ندهید، کلمه دمکراتیک را از آن نترسید، از آنکه حذفش را بترسید، این فرم غربی است، ما فرم های غربی را نمی پذیریم. ما تمدن غرب را قبول داریم لکن مفاسدش را نمی پذیریم.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:129 تاریخ سخنرانی:10/12/57

اسلامی بودن بازار

همین طور بازار ما باید یک بازار اسلامی باشد. از قراری که مکرر به من گفته اند، الان یک دسته ای سودجو در بازار هستند که اینها قیمت بسیار گران روی اجناس گذاشته اند. این یک مطلب غیر انسانی است.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:020 تاریخ سخنرانی:29/12/57