فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

حسن تعاون و خدمت

این تحولی که در جوان های ما، در خواهرها و برادرهای ما حاصل شده است که این طور حس تعاون، حس خدمت به ملت، خدمت به اسلام پیدا شده است، این خیلی امیدوار می کند انسان را به اینکه با این قدرت ایمانی که الان در ملت ما هست و انشاء الله باقی می ماند، همه کارها انجام بگیرد.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:277 تاریخ سخنرانی:18/7/58

بیداری و تحول فکری

این سران کشورهایی که با ملتهایشان آن طور رفتار می کنند، با مستضعفین جهان آن طور رفتار می کنند، اینها باید افکارشان را عوض بکنند این افکار دیگر در دنیا خریدار ندارد، این مال یک زمانی بود که آن وقت باز مردم بیدار نشده بودند مردم در همه جا الان چشم و گوششان را باز کرده اند ما می بینیم که در ظرف این چند سال و خصوصاً این دو سال آخر کشور ما تحول در آن پیدا شده، یعنی افراد یک افراد دیگر شدند، افراد همان هستند لکن افکارشان یک افکار دیگر شده، عوض شده است این افکار همان طوری که ملتها تغییر و تحول پیدا کردند و این ملتها، آن ملتهای خواب نیستند که شما حکومت کنید برشان و آنها تسلیم محض باشند، شماها هم، این سران کشورها اعم از آمریکا و غیر آمریکا باید خودشان را عوض بکنند.
صحیفه نور جلد:10 صفحه:214 تاریخ سخنرانی:29/8/58

پشت کردن بر آمال و روی آوردن به خدا

این نعمتی که خدا به شما داد و شما را متحول کرد به یک ملت دیگری شمایی که از پاسبان می ترسیدید از رژیم شاهنشاهی نترسیدید، شمایی که از یک باتوم می ترسیدید از مسلسل ها نترسیدید، این نیروی خداست. این نیروی خدایی را حفظش کنید، حفظ به این است که باز توجه تان به آنجا باشد. اینقدر دنبال این نباشید که ما خانه مان چه جور است و زندگی مان چه جور است و چه، دنبال آن شرافت انسانی باشید، دنبال آن معنا باشید که شما را پیروز کرد. پیروزی بر دشمن آن هم یک همچو دشمنی که همه چیز ما را می خواهد از بین ببرد بالاترین چیزی است که برای یک ملتی حاصل می شود. ما اگر می توانستیم هدایت می کردیم آنها را، پیغمبرها آمده اند که همه هدایت کنند، کفار را هدایت کنند، ما اگر قدرت داشتیم همه اینها را هدایت می کردیم، لکن بعد از آنکه آنها به ما حمله بکنند ما با همان قدرت الهی که آن سد را شکستیم این سد هم می شکنیم . ما که در این مبارزه، در این مبارزه ای که همه با هم متحد بودند به واسطه پشت کردن بر آمال خودمان و رو کردند به خدای تبارک و تعالی پیروز شدیم حالا هم همین معنا را انشاء الله حفظ می کنیم و با همین اسلحه پیش می رویم.
صحیفه نور جلد:11 صفحه:74 تاریخ سخنرانی:1/10/58