فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

تغییرات بنیادی لازمه تحول فکری و روحی

بدون تغییرات صحیح بنیادی و تحول فرهنگی و علمی امکان تحول فکری و روحی نیست و باید با کوشش همه جانبه از طرف دولت و رؤسای دانشگاه ها و فرهنگیان و جوانان دانشجو به مقصود نزدیک شویم.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:187 تاریخ سخنرانی:31/6/58

پیشرفت ملت مرهون تحول در نفوس (تغییر نفسانی)

این پیشرفتی که ملت ایران کرد مرهون آن تغییری بود، تحولی بود که در نفوس پیدا شد. ما یک قوم بودیم، ملت ما یک قومی بودند که به واسطه تغییرات سویی که در طول تاریخ شده بود و به واسطه سلطه همه جانبه اجانب و دست نشاندگان اجانب به یک صورتی در آمده بود که این صورت، پذیرش این رژیم سابق را می کرد، یعنی یک تغییر حالاتی به واسطه آن تبلیغات فاسدی که شده بود، در ملت ما حاصل شده بود که به واسطه این تغییر و تحول، پذیرش ظلم و رژیم ستمگر و طاغوت و بستگان به طاغوت و ارباب های طاغوت را فراهم می کرد. تغییری بود که از فطرت سالم انسانی متحول شده بود به یک انسان غیرسالم...
... یک ملت تحت فشار که در طول تاریخ با این فشار خو گرفته بود و پذیرفته بود این ظلم و پذیرفته بود این چپاولگری را، در یک مدت کوتاهی متحول شد به یک ملت که پذیرش هیچ یک از این ظلم ها را دیگر نداشت یعنی این ملت همچو طغیانی کرد بر خلاف دستگاه ظلم که از آن بچه های کوچکش تا آن خواهرهای محترمه و برادرها، جوان و پیر، دارای هر شغلی که بودند از همه چیز دست برداشتند و ریختند در خیابان ها و در کوچه ها و فریاد زدند ما نمی خواهیم این رژیم را، وفریاد الله اکبر و اینکه این رژیم را نمی خواهیم. پس قوم ما تحولی پیدا کرد، تغییری پیدا کرد، تا این تغییر حاصل نشده بود، تغییر نفسانی حاصل نشده بود، این قوم مورد تغییر واقعی که رفتن یک رژیم طاغوتی و آمدن یک رژیمی که اسلامی باشد، این معنا حاصل نمی شود
صحیفه نور جلد:9 صفحه:620 تاریخ سخنرانی:4/7/58

حسن تعاون و خدمت

این تحولی که در جوان های ما، در خواهرها و برادرهای ما حاصل شده است که این طور حس تعاون، حس خدمت به ملت، خدمت به اسلام پیدا شده است، این خیلی امیدوار می کند انسان را به اینکه با این قدرت ایمانی که الان در ملت ما هست و انشاء الله باقی می ماند، همه کارها انجام بگیرد.
صحیفه نور جلد:9 صفحه:277 تاریخ سخنرانی:18/7/58