فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

خواسته ملت ایران

امروز ملت ایران خواستار برچیده شدن رژیم سلطنتی هستند و رفراندم روزهای تاسوعا و عاشورا به طرز بیسابقه ای این حقیقت را به همه جهانیان ثابت کرد و نیز همگی اعلام کردند که خواستار استقرار جمهوری اسلامی هستند که متکی به آراء ملت باشد و با معیارها و قواعد اسلامی تکوین یابد و عمل کند و این چنین حکومتی جز با دادن بیشترین آزادی های سازنده و اخلاق امکان پذیر نیست.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:164 تاریخ سخنرانی:18/10/57

حاکمیت خواسته ملت

شاه برای ابقاء خود دست به تبلیغات در شرق و غرب زده است ولی دیگر سودی ندارد. ملت غیور و شجاع ایران، او و دار و دسته اش را شکست خواهند داد. مردم شاه را نمی خواهند و او را یک جنایتکار و یک خائن می دانند و هیچ کس نمی تواند با این خواست مخالفت کند . تاریخ در آینده نزدیک نشان می دهد که خواست ملت و خدا بر تمام خواست ها حاکم است.
صحیفه نور جلد:22 صفحه:169 تاریخ سخنرانی:27/10/57

پیشبرد کارها با اراده مصمم ملت

شما مردم، ملت شریف ایران ثابت کردید که بایک قدم راسخ و بایک نظم و یک اراده مصمم کارها را دارید پیش می برید و یکی پس از دیگر، این قوای شیطانی را منهدم می کنید.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:57 تاریخ سخنرانی:19/11/57