فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

فقرای متدین گرادنندگان واقعی انقلاب

بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام و راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند، و تتها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند فقرا و متدینین بی بضاعت، گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم.
صحیفه نور جلد:20 صفحه:235 تاریخ سخنرانی:29/4/67
ج. اراده ملی

عدم توانایی سرنیزه در برابر خواسته ملت

و اگر چنانچه یک ملتی ایستاد و حق خودش را خواست سرنیزه نمی تواند جلویش را بگیرد. سرنیزه، اصلا قدرت ندارد با گوشت طرف بشود، این خیال است که گوشت نمی تواند با سرنیزه تمام قدرت های عالم جمع بشوند وقتی یک ملتی گفت من این کار را نمی خواهم نمی توانند تحمیلش کنند. الان نمی توانند تحمیل به ایران بکنند که شاه را قبول کن، نمی توانند. الان زور ایستاده آنجا، اما مردم قبولش ندارند مردم داد می زنند نمی خواهیم. قبول کردن را مردم هیچ تن ندادند به این مطلب.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:150 تاریخ سخنرانی:21/7/57

فشار اراده آهنین ملت

فشار اراده آهنین ملت به طوری اعصاب شاه را خرد کرده است که دیوانه وار دست به جنایات ننگ آوردی زده است که روی تاریخ را سیاه نموده.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:266 تاریخ سخنرانی:11/8/57