فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

نقش بانوان شجاع در پیروزی

درود بی پایان بر بانوان ایران. سلام بر شما بانوان محترم رحمت خدا بر شما شیردلانی که به همت والای شما اسلام از قید اسارت بیگانه بیرون آمد. سلام خدای تبارک و تعالی بر ملت ایران، بانوان آنها و مردان آنها. شما بانوان شجاع دوشادوش مردان، پیروزی را برای اسلام بیمه کردید. من از تمام زن های ایران، تمام بانوان ایران و از بانوان قم تشکر می کنم. خداوند از شما راضی باشد، امام عصر از شما دلخوش باشد. شما با بچه های کوچک خودتان در خیابان ها آمدید و از اسلام پشتیبانی کردید من اخبار قم و سایر بلاد را می شنیدم، من اخبار چهار مردان را می شنیدم. من در خودم غرور احساس می کنم برای این شجاعت ها بانوان ایران و بانوان قم و سایر بلاد، در این پیروزی پیشقدم هستند، آنها مردان را تشجیع کردند مردان ما مرهون شجاعت های شما زن های شیردل هستند من مرهون هم مرد و هم بانوان محترمات هستم.
صحیفه نور جلد:11 صفحه:253 تاریخ سخنرانی:12/11/58

آزادی و استقلال ما مرهون محرومین

این آزادی را کی به ما داد؟ و این استقلالی که الان ما داریم و کسی نمی تواند دخالت کند در کشور ما، این را کی به ما داد؟ و این استقلالی که الان ما داریم و کسی نمی تواند دخالت کند در کشور ما، این راکی به ما داد؟ جز این بود که این پا برهنه ها و این زاغه نشین ها و این دانشگاهی های محروم و این مردم کوچه و بازار با هم جمع شدند و برای خدا قیام کردند و نهضت کردند و ما را به این آزادی رساندند و آن سدهای بزرگی که در تصور کسی نمی آمد که شکسته بشود ، شکستند و مارا به آنجا رساندند که وزیر بشویم و رییس جمهور بشویم و وکیل بشویم و همه اینها را داشته باشیم و همه از این ملت است.
صحیفه نور جلد:13 صفحه:72 تاریخ سخنرانی:20/6/59

نقش طبقه محروم و مستضعف در به ثمر رساندن انقلاب

انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامی رهین کوشش های این طبقه است، طبقه محروم، طبقه گودنشین، طبقه ای که این نهضت را به ثمر رساند و توقعی هم نداشت. من شما طبقه را، گودنشینان را، از آن کاخ نشینان بالاتر می دانم (اگر آنها لایق این باشند که با شما مقایسه بشوند). من وقتی که در حال انقلاب می دیدم که یک پیرمردی از آن گودنشین ها از آن منزل محقر خرابه بیرون می آمد و می گفت که ما با بچه هایمان صبح که می شود می رویم برای تظاهر، یک موی شما بر همه آن کاخ نشین ها و آنهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند، بلکه کارشکنی هم تا آن اندازه که می توانستند می کردند و الان هم هر مقدار که بتوانند می کنند، یک موی شما بر همه آنها ترجیح دارد، بلکه مقایسه یک موی شما به آنها نباید صحیح باشد.
شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروه هایی که در سرتاسر کشور این انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم و همان هایی که مستضعف هستند و کاخ نشین ها آنها را استضعاف می کنند و اینها ثابت کردند که کاخ نشین ها هستند که ضعیفند پوسیده اند و برای این ملت هیچ کاری نکرده اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود، جوان های دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین اند و این طبقه محروم جامعه بود که از همه رفاه ها محروم بود لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و با آن ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزی مطالبه نکرد.
صحیفه نور جلد:14 صفحه:164 تاریخ سخنرانی:16/1/60