فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

ایستادگی مدرس در مقابل رضاشاه و اولتیماتوم روسیه

آن روزی که رضاشاه آمد و آن همه کارها را کرد، باز یک آخوند بود که توی مجلس، به اسم مدرس (رحمه الله) که مقابلش می ایستاد و می گفت که نه هیچ کس نبود، مدرس بود، چند نفر هم که اطراف او بودند، دیگر در تمام مملکت هیچ قدرتی در مقابل او نمی ایستاد. مدرس یک آقای عمامه ای ملا، متقی و با یک پیراهن کذا و عبای کذا و تنبان کرباسی که شعر آن وقت برایش گفتند که تنبان کرباسی، قدردانی از او کردند و شعر برایش گفتند، انتقاد از او کردند، این ایستاد در مقابل رضاشاه و«نه» گفت.
آن وقتی که التیماتوم کرد روسیه به ایران که در یک قضیه ای بود که من حالا یادم نیست، التیماتوم کردند و لشکرشان هم حرکت کرده بود و آمده بود تا فلان جا، آوردند به مجلس که، التیماتوم را آوردند به مجلس که وکلا چیز بکنند، خوب لشکر روس است و بناست بیاید و التیماتوم کرده و اگر فلان کار را انجام ندهید چه خواهیم کرد تنها کسی که خود آنها نوشتند وکلا همه
نشسته بودند وهیچ حرف نمیزدند و قدرت این که کاری بکنند نداشتند خوب چه بکنند نوشته یک سید یک معمم یک ملایی با دست های لرزان آمد پشت آنجا و گفت حالا که بناست ما از بین برویم، چرا به دست خودمان از بین برویم؟ نه، ما رد می کنیم این را، کردند و هیچ غلطی هم آنها نکردند قدرت پیدا کردند به قول ایشان ، وکلای دیگر هم قدرت پیدا کردد و رأی برخلاف دادند و قبول نکردند حرف آنها را، آنها هم هیچ کاری نکردند، اینها می خواهند ما را بترسانند.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:241 تاریخ سخنرانی:8/8/57

مخالفت علما با طرحهای شاه

جنبش اسلامی اخیر بیش از پانزده سال است که به رهبری علمای ایران با مخالفت با طرح های شاه شروع شده است، طرح هایی که مخالف اسلام و ایران بوده و دنباله خیانت های گذشته او نیز بود مردم از علما طرفداری کردند اختلافات زیاد واقع شد که این مطلبی است طولانی.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:116 تاریخ سخنرانی:21/8/57

مخالفت با کاپیتولاسیون

شرح مبارزات پانزده ساله اخیر بدین صورت بود که شاه برخلاف مصلحت ملت کارهایی انجام داد، ابتدا علماء اسلام مخالفت کردند و این مخالفت به گرفتاری شبانه من انجامید در پانزده خرداد 42 از قراری که می گویند، پانزده هزار نفر کشته شدند قریب یک سال در زندان و حصر بودم، پس از آزادی به مبارزاتم ادامه دادم و مفاسد و جنایات شاه را افشاء نمودم تا اینکه یکی از خیانتهای بزرگ شاه یعنی قضیه کاپیتولاسیون پیش آمد و شاه مستشاران آمریکایی را مصونیت داد، از این جهت که این قضیه مخالف مصالح اسلام و کشور بود، من با آن شدیدا مخالفت نمودم و به دنبال آن شبانه دستگیر شدم و مستقیماً به ترکیه تبعید شدم یک سال در ترکیه بودیم، پس از آن ما را تحویل عراق دادند و قریب چهارده سال در عراق بودیم، در طول این مدت من در مواقع مختلف، جنایات شاه را چه در اعلامیه و چه در خطابه اعلام می کردم و هر فاجعه ای را گوشزد می نمودم و هرگز ساکت ننشستم وبعد هم که به اینجا آمدم.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:39 تاریخ سخنرانی:15/9/57