فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

اهمیت ویژه در استقامت و صبر انقلابی

و از درگاه خداوند متعال عاجزانه خواستار است که آنان (23) را در صراط مستقیم اعانت فرموده و در مقابل پیشامدها و مشکلات اجتناب ناپذیر دنباله انقلاب، استقامت عطا فرماید و ملت عزیز بدانند که استقامت آنچنان اهمیت ویژه دارد که از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) منقول است که فرمود سوره هود مرا پیر کرد که فرموده است تو و پیروانت استقامت کن ما و شما که افتخار پیروی آن حضرت و ادعای آن را داریم، باید در حفظ دین مقدس و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی استقامت کنیم و مشکلات را با استقبال و استقامت انقلابی رفع نماییم.
خداوند یاور و پناه شما عزیزان باشد و به شما صبر انقلابی مرحمت فرماید که در مشکلات ناتوان نشوید و دید انقلابی دهد که تحت تأثیر جوسازان خدانشناس و متکبران بی اعتناء به اسلام و انقلاب اسلامی واقع نشوید و از شایعه سازان مخالف مصالح عمومی انقلاب پیروی ننموده و به مقابله با آنان برخیزند.
صحیفه نور جلد:16 صفحه:49 تاریخ سخنرانی:22/11/60

فصل چهارم : اهداف

الف. استقلال، آزادی و رهایی از اختناق

نجات کشور

عزیزان من! همت کنید و زنجیرهای اسارت را پاره کنید و مهره خیانتکار را یکی پس از دیگری از صحنه خارج کنید و دست مهره دارهای سودجو را از کشورهای اسلامی قطع کنید. سعادت و آزادی و استقلال، پشت سد مهره های داخلی و مهره دارهای خارجی است، سدها را ویران کنید و در هم شکنید و کشور را نجات دهید.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:142 تاریخ سخنرانی:20/7/57