فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

نتیجه بخش بودن مقاومت و ایستادگی

ملت ایران را باید ما از آنها تشکر کنیم، ملت بیداری است، ملت هوشیار و مقاومی است در مقابل ظلم در عین حالی که اینهمه ظلم می بیند، اینهمه کشته میدهد، در عین حال مقاومت می کند، ایستادگی می کند و این ایستادگی به نتیجه خواهدرسید هیچ اشکالی نیست که بعد از اینکه ملتها بیدار شدند و بعد از اینکه حتی زن ها قیام کردند بر ضد دولت و بر ضد این جباران ، یک همچنین ملتی پیروز می شود ان شاء الله.
صحیفه نور جلد:1 صفحه:267 تاریخ سخنرانی:19/10/56

اراده آهنین ملت

ما از این جنایات پی درپی و کشتار وحشیانه ناراحت و در عین حال امیدواریم، ناراحتی برای آن که جوانان رشید روحانی و دانشگاهی و بازاری و سایر طبقات را که امید برای آتیه کشور هستند از دست داده ایم و می دهیم و امیدواریم چون می بینیم این جنایات شاهانه و این کشتار وحشیانه نتوانست و نمی تواند نهضت این ملت بیدار به پا خاسته را به سستی گرایاند، هر چه جنایت و قتل افزایش یافت ، ملت در اراده آهنین خود قویتر و مستحکمتر شد.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:39 تاریخ سخنرانی:4/1/57

ایستادگی و شکست ناپذیدی ملت

این ملتی که ایستاده الان در مقابل ظلم و در مقابل قلدری ها و آنها با توپ و تانک و او با مشت دارد مقاومت می کند و نمی رود کنار، این ملت شکست نمی خورد.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:126 تاریخ سخنرانی:19/7/57