فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

اعتصاب سراسری

همه ایرانی ها الان صدایشان درآمده الان سرتاسر ایران اعتصاب است، اگر این حکومت نظامی و نظام رابردارند، مردم این دستگاه را به قدر یک ساعت می پیچندش به هم و پیروز می شوند، برای اینکه بد دیدند از اینها.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:149 تاریخ سخنرانی:21/7/57

نهضت به شیوه اعتصاب

نهضت با شیوه های گوناگون مخصوصا اعتصابات در همه ادارات و دستگاه های دولتی باید ادامه داشته باشد دولت نظامی ایران غاصب و مخالف قانون است و بر ملت است که از آن اطاعت نکنند و سرپیچی و کارشکنی تا حد فلج نمودن دستگاه های دولتی پیش رود من از جمیع کارمندان محترم دولت و سایر مؤسسات که با اعتصاب خود پشتیبانی از برادران و خواهران خود کرده اند تشکر می کنم این یک وظیفه اسلامی و لازم الاجراست.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:43 تاریخ سخنرانی:16/8/57

مقصد و انگیزه انقلاب

ادارات دولتی یکی پس از دیگری اعتصاب می کنند و فریاد می زنند که نمی خواهیم سر این کارها برویم که نفعش به دیگران برسد، ما کارها را رها می کنیم دانشگاه ما الان تعطیل است دانشگاه های ما تعطیل است، مدارس علمی ما الان همه تعطیل است، همه بساط الان معطل است، تمام قشرهای ایران، هر جا بروی، دست روی هر کدام بگذاری تعطیل است الان این تعطیلات، اینها روی چه مقصد تعطیل کردند و اینها روی چه مقصدی شکنند این تعطیلات را؟ مردم که تعطیلات را و اعتصابات را می کنند، به چه مقصد اعتصاب می کنند؟ باید دید که چه میگویند، خواسته هایشان چیست. خواسته هایشان یکی این است که ما نمی خواهیم این سلسله را. این یکی از خواسته هاست که حتی در شرکت نفت همین یکی از خواسته هایشان بود که ما شاه نمی خواهیم، این شاهی که به ما اینقدر دارد خیانت می کند و ما، وجدانی این است که ما داریم چقدر نفت خارج کنیم به ممالک دیگر.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:211 تاریخ سخنرانی:29/8/57