فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

امیدواری به سرنگونی رژیم بدون جنبش مسلحانه

سؤال: در گذشته تصریح فرمودید وقتی که تظاهرات کنونی در ایران به اسقاط شاه منجر نگردد، شما مردم را به جنبش مردمی مسلحانه فرا خواهید خواند، اعتقاد دارید که چه زمانی برای اعلان جنبش مسلحانه فرا خواهد رسید؟
جواب: ما هنوز امیدواریم که مبارزات ملت ایران با شیوه ای که فعلاً تعقیب می شود به سرنگونی رژیم شاه بیانجامد.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:29 تاریخ سخنرانی:15/8/57

تظاهرات یک رفراندوم علیه شاه

سؤال: به فرض اینکه خیزش ایرانیان گسترش نیابد و اینکه شاه واقعاً اقدام به آزادی کند و در طی یک رفراندم، ایرانیان رأی به ماندن حکومت سلطنتی یا مشروطه سلطنتی بدهند، در این مورد چه خواهید کرد؟
جواب: انقلاب ایران یک نهضت اسلامی است که ادامه دارد و با رفتن یا ماندن شاه نیز ادامه دارد اگر شاه لجاجت کند و کنار نرود، نهضت همچنان ادامه خواهد داشت اصولا حکومت مشروطه سلطنتی مورد تنفر شدید مردم است از طرفی شاه محال است به مردم ستمدیده ایران آزادی دهد آیا تظاهرات و اعتصابات سراسر ایران رفراندمی علیه شاه نیست؟
صحیفه نور جلد:3 صفحه:50 تاریخ سخنرانی:16/8/57

نظم و آرامش در تظاهرات همراه با شعارهای اسلامی

سؤال: شما درباره تظاهرات دیروز و راهپیمایی تهران چه فکر می کنید؟ نتیجه آنها از نظر شما چگونه است؟
جواب: تظاهرات دیروز در سطح بسیار وسیعی انجام گرفت و نتیجتاً اعلام شد که شاه را نمی خواهند، اگر چه ملت شجاع این را قبلاً بارها اعلام کرده بودند و شاه اصلاً هیچ جنبه قانونی دیگر ندارد و تمام ملت برای چندمین بار در سراسر ایران اعلام کردند که ما شاه را نمی خواهیم.
سؤال: شما احساستان نسبت به تظاهرات دیروز چه بوده است؟ آیا شما راضی بوده اید؟
جواب: کاملاً راضی هستم و عقیده ام بر این است که مؤثر بوده است مردم با کمال نظم و آرامش اعلام کرده اند که ما شاه را نمی خواهیم، شعارها اسلامی بوده است و ضد شاه و جز مسلمانان هیچ کس در این تظاهرات شرکت نداشته است.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:51 تاریخ سخنرانی:20/9/57
ب. اعتصابات