فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

روشنگری و مقابله تبلیغاتی

مکلفیم به اینکه این تبلیغاتی که در خارج شده و دارد می شود و بعضی از این روزنامه های خارجی از آنها ارتزاق می کنند و بر ضد ملت ایران و بر وفق آقای محمدرضا خان چیز می نویسند، روشنگری کنید شماها در مقابل آنها، شما هم روشنگری کنید، شما هم به هر کسی رسیدید بگویید مسائل را که ایران وضعش اینطوری است، صدای ایران نه از باب اینکه خیلی آزادی دارند بلند است صدایشان بلند است که ما آزادی می خواهیم، از باب اینکه آزادی ندارند.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:255 تاریخ سخنرانی:4/9/57

ایجاد موج و تکرار در مطالبه حق

و این مطلب را باز هم تکرار می کنم که ماها همه مان مکلفیم به اینکه در خارج اینجا که هستیم، در خارج ایران که هستیم به ایرانی ها کمک کنیم. به ملت ایران که همه چیزش را الان در طبق اخلاص گذاشته و دارد برای نفع همه ماها، همه ملت دارد قیام کرده است و همه چیز را دارد می دهد، ما هم آنقدری که قدرت داریم به آنها کمک کنیم و الان ما در اینجا این قدرت را داریم که با مصاحباتمان با مطبوعات، اگر می توانیم چیزی در مطبوعات بدهیم بنویسند، با مردم وقتی که صحبت می کنید حرف هایتان را بزنید و روشن کنید که این مردم ایران اینطور نیست که به قول آقای کارتر«اراذل پست باشند» و بخواهند یک آدم شریفی را از مملکت بیرون بکنند، خیر اینها یک مردمی هستند که حقوقشان را می خواهند، حق اول بشری است که عبارت از آزادی و استقلال است می خواهند و می خواهند یک کسی که تعدی به این حق کرده است از ایران بیرون برود و کسانی هم که تعدی به این حق کردند، به حق آنها کردند دستشان را قطع بکند و این را به کسانی که با آنها روابط دارید، این مطلب را گوشزد کنید، مکرر کنید تا اینکه یک موجی هم در خارج پیدا بشود و ان شاءالله زودتر به نتیجه، به نتیجه می رسید من میل دارم زود برسید. ان شاءالله خداوند همه شما را توفیق بدهد.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:265 تاریخ سخنرانی:5/9/57

افشاگری موج تحول فکری و اشتراک در هدف

ما روحانیون مردم را هدایت کردیم و تمام جرائم رژیم را افشاء کردیم و روشنگری روحانیون، بحمدالله مفید واقع شد و مردم روشن شدند ویک تحول فکری برای جامعه ایران به وجود آمد، به طوری که همه با هم یک صدا به دنبال یک راه و مقصد در حرکتند و آن نابودی این دودمان و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است و این هدف در سراسر ایران حکمفرماست.
صحیفه نور جلد:4 صفحه:40 تاریخ سخنرانی:16/9/57