فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

عمل به تکلیف شرعی در برابر تحریف (قیام الله)

امیدوارم که ما همه جزء هیأت قائمیه باشیم و همه به آن وظایفی که اسلام، قرآن، تحت لوای حضرت صاحب - سلام الله علیه - برای ما تعیین فرموده اند عمل کنیم و صورتها را محتوای واقعی به آن بدهیم و الفاظ را معانی حقیقی. شاید این وصفی که برای حضرت صاحب - سلام الله علیه - ذکر شده است دنبال همین آیه شریفه که می فرماید که: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنی و فراد دنبال همین معنا باشد که همه باید قیام بکنیم قیام واحد که بالاترین قیام همان آن شخص واحد است و همه قیامها باید دنبال آن قیام باشد و قیام لله باشد. خدای تبار ک و تعالی می فرماید که: من فقط یک موعظه دارم به شما قل انما اعظکم بواحده به امت بگو که فقط من یک موعظه دارم به شما و آن موعظه این است که قیام کنید و قیام لله باشد، قیام لله کنید. البته آن حضرت قیام لله می فرمایند و آن للهی که و آن خلوصی که برای ایشان هست برای دیگران نیست لکن شیعه های بزرگوار آن حضرت هم باید پیروی از او بکنند در اینکه قیام کنند لله، برای خدا...
...امیر المؤمنین می دید که دین خدا در خطر است معاویه دارد وارونه کند دین خدا را، برای خدا قیام کرد. سیدالشهدا هم همین طور برای خدا قیام کرد. این یک مطلبی است که برای یک وقت نیست، موعظه خدا همیشگی است هر وقت دیدید که بر ضد اسلام، بر ضد رژیم انسانی اسلامی الهی خواستند که قیام کنند، خواستند وارونه کنند مسائل اسلام را، به اسم اسلام، اسلام را بکوبند، اینجا لله باید قیام کرد و نترسید از اینکه شاید نتوانیم، شاید شکست بخوریم، شکست تویش نیست.
من در پاریس که بودم بعضی خیراندیشها می گفتند که نمی شود دیگر، وقتی که نمی شود، باید چه کرد، باید یک قدری گفتم ما تکلیف شرعی داریم عمل می کنیم و مقید به این نیستیم که پیش ببریم، برای اینکه آن را ما نمی دانیم قدرتش را هم الان نداریم اما تکلیف داریم، ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می کنیم. من اینطور تشخیص دادم که باید این کار را بکنیم. اگر پیش بردیم هم تکلیف شرعی مان عمل کرده ایم، هم رسیده ایم به مقصد. اگر پیش نبردیم به تکلیف شرعی مان عمل کرده ایم، نتوانستیم ، حضرت امیر هم نتوانست. تکلیف را عمل کرد ولی در مقابلش ایستادند، اصحاب خودش ایستادند در مقابلش، نتوانست این چیزی نیست، خوب ما به اندازه قدرتمان ما می توانیم کار بکنیم. وقتی که ما دیدیم که یا شما دیدید که یک رژیمی اسلام را دارد وارونه می کند، به اسم عدالت اسلامی دارد ظلم را ترویج می کند می خواهد اسلام را اینجوری معرفی کند، یک وقت می ایستد و میگوید من کاری به اسلام ندارم، این سبکتر است تکلیف برای انسان. یک وقت یک کسی قرآن طبع می کند و زیارت حضرت رضا - سلام الله علیه - می رود و در ملأعام نماز می خواند و حرف هایش هم این است که:« عدالت اسلامی را ما می خواهیم جاری کنیم، ما می خواهیم اسلام را» و فریاد می زند که ما اسلام را می خواهیم درست کنیم، وارونه درست می کنند، اینجاست که تکلیف مشکل است. اینجاست که اسلام در خطر است که انعکاسش در خارج و گاهی در داخل هم. اگر اینها موفق شدند در داخل هم گاهی انعکاس این بود که خوب همین است دیگر، این رژیم اسلامی همین است.
صحیفه نور جلد:7 صفحه:36 تاریخ سخنرانی:10/3/58

مکتب اسلام محور پیروزی

اساساً این انقلاب و این نهضت، بر اساس اسلام است یعنی ما هیچ تز دیگری، هیچ امر دیگری را غیر از اسلام نمی پذیریم و این قوای انتظامی اعم از سپاه پاسداران و ژاندارمری و ارتش و دیگران، باید خودشان را با اسلام منطبق کنند. افرادی که آن دید اسلامی را ندارند یعنی نپذیرفتند اسلام را، این اشخاص را باید تصفیه کنند . اشخاصی که دید اسلامی دارند، پذیرفته اند اسلام را، لکن در عمل، عمل اسلامی ندارند، سر خود کارهایی که خودشان می خواهند می کنند، اینها هم باید هدایت بشوند و اگر چنانچه مأیوس شدند سران از اینکه هدایت تأثیر بکند، تصفیه بشوند. بالاخره آن که مردم را برانگیخت اسلام بود هیچ قدرت دیگری قادر به این نبود که یک ملت سی و پنج میلیونی را به یک راه ببرد، هیچ قدرتی قابل نبود نمی توانست و لهذا ما در طول تاریخ که دیده ایم، آنهایی هم که خودمان یادمان هست مثل قضیه نفت چون اسلامی نبود، ملی تنها بود به اسلام کاری نداشتند، از این جهت نتوانستند کاری انجام بدهند، کارهای نصفه کاره ای هم که انجام دادند، بعدش از دستشان گرفته شد و رفت کنار. اگر اسلام در کار باشد و مکتب اسلام در کار باشد در این قشر نظامی و غیر نظامی ما پیروز خواهیم شد. و اگر مکتب را ما فراموش بکنیم و هر کس بخواهد دنبال کار خودش باشد و فکر خودش باشد، این آسیب پذیر خواهد بود و لهذا بر همه ما، بر همه رؤسای ارتش، رؤسای پاسداران، رؤسای ژاندارمری، رؤسای شهربانی و همه روشنفکران و همه نویسندگان لازم است که ما همه را به یک وجه، به یک وجه سوق بدهیم، این ملت را ما به سوی اسلام و به سوی الله سوق بدهیم. اگر یک همچو کاری انجام بگیرد که اسلامی بشود همه دستگاهها، پیروزی ما داریم، هیچ اشکال نیست که ما پیروز خواهیم شد.
صحیفه نور جلد:12 صفحه:248 تاریخ سخنرانی:28/4/59

تکلیف انسانی در مبارزه با ستمگران و برپایی حکومت مستضعفان

اکنون در این دنیای مسموم که نفس کشیدن در آن مرگ تدریجی است، تکلیف ملتهای دربند این ابرقدرتها و انگلهای آنان چیست؟ باید بنشینند و این صحنه های جنایتکار را تماشا کنند و با سکوت مجال دهند که دنیا در آتش بسوزد؟ آیا روحانیون، نویسندگان، گویندگان، روشنفکران، متفکران از هر ملت و مذهب که هستند، در این زمان تکلیفی انسانی، مذهبی، ملی و اخلاقی ندارند و باید نقش تماشاگر را در کشورهای خود ایفا کنند؟ و با آنکه باید این سران و سردمداران با گفتار و نوشتار خود ملتهای مظلوم در بند را بسیج کنند تا ستمگران را از صحنه خارج نمایند و حکومت را به دست مستضعفان بسپارند، چونانکه در ایران با همت ملت بزرگوار شد.
صحیفه نور جلد:18 صفحه:23 تاریخ سخنرانی:28/3/62