فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

غلبه معنویت بر مادیت

این تحول یک تحول الهی بود و یک دست غیبی مردم را اینطور متحول کرد و تا این نحو تحول نبود این پیروزی نبود. یک ملتی که دست خالی بود، هیچ نداشت ( حالا چهار تا تفنگ پیدا شده است کی آنوقت این حرف بود) دست خالی، آنها همه مسلح و همه تانک و توپ و مسلسل دار و اینها هیچ نداشتند جز اینکه یک فریاد«لااله الاالله» و«الله اکبر» و یک مشت پر و یک ایمان قوی. این ایمان بود که این مردم را به این پیروزی رساند که همه حساب ها فاسد از کار در آمد. حساب اینکه دست خالی نمی شود غلبه کرد بر این سلاح ها مدرن، این حساب ها خلاف در آمد چون آن ها حساب معنویات را نمی کردند حساب مادیات را می کردند. معنویت غلبه کرد بر مادیت، خدا غلبه کرد بر شیطان و غلبه دارد بر شیطان.
صحیفه نور جلد:8 صفحه:16 تاریخ سخنرانی:13/4/58

عنایت غیبی حق تعالی عامل قدرتمندی و تحول

این دست غیب است که این تحولات را در کشور ما ایجاد کرده است. اگر شما گمان کنید که تمام بشر و تمام قوای انسانی جمع بشوند و بتوانند یک قلب را تحویل و تحول بدهند، هرگز نخواهد شد. این خداست که در یک شب کانه قلب های این ملت را متحول کرد و تمام این ملت را در مقابل آن قدرت های بسیار عظیم شیطانی به ایستادگی وا داشت و دست همه قدرتها را از کشور شما کوتاه کرد. و این قدرت الهی است که به جنگزده های ما، به عزیزان ما که آواره شده اند از محل خودشان، قدرت عنایت کرده است که در مقابل نارسایی ها و در مقابل زحمت ها و کمبودها ایستادگی کنند، بلکه خودشان کمک کار باشند واین قدرت الهی است که شما جوانها را وادارکند که در بنیاد مستضعفین به خدمت مستضعفین باشید. این ملت را خدای تبارک و تعالی بادست عنایت خودش و با قدرت کامله خودش قدرتمند کرد و متحول کرد به انسانهای الهی ، انسانهایی که برای خدا قیام کردند و برای خدا ادامه می دهند.
صحیفه نور جلد:15 صفحه:228 تاریخ سخنرانی:3/9/60

عنایت خاص خداوند به جوانان

من قاصرم از این که راجع به تحولاتی که حاصل شده برای جوان های ما، حاصل شده است برای ملت ما، بتوانم بگویم که چه جور حاصل شده است، چه تحول بزرگی است، این چه روحی است که اینها پیدا کرده اند، چطور شده است که یکدفعه این جهش پیدا شد. سال ها زحمت می خواهد تا به آستانه این امر برسد، چه شد که اینها این طور سریع راه را طی کردند؟ این جز این که انسان بگوید یک عنایت خاصی است از خدای تبارک و تعالی که خدا این عنایت را به اینها کرده است، آنها فداکاری می کنند و او عنایت می کند. و من امیدوارم که ان شاء الله این تحول برای همه و همه حاصل بشود.
صحیفه نور جلد:19 صفحه:144 تاریخ سخنرانی:29/1/64