فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

زیادی ظلم و اختناق موجب انفجار و پیروزی

این ظلم هایی که شمادر محل خودتان ادراک کردید و معاینه کردید ظلم های اینها را، همه ماها اینها را دیدیم منتها ما به یک وضعی، شما به یک وضع دیگری و اقشار دیگر ملت ما هر کدام به یک وضعی. این ظلم ها، این اختناق ها و اینها را دیده اند و یکی از چیزهایی که موجب پیروزی شماها شد همین زیادی ظلم و زیادی اختناق که این اختناق وقتی زیاد شد انفجار از آن پیدا می شود، دنبال یک اختناق طولانی هی عقده ها زیاد می شود و منتظرند که یک صدایی درآید، صدای اولی، فریادی درآید، دیگران دنبالش بروند. اینکه در این پیروزی همه ایران با هم مجتمع شدند و همه با هم همصدا شدند و گفتند ما این رژیم را نمی خواهیم و اسلام رامی خواهیم برای این بود که اینها از رژیم هر چه دیده بودند، بد دیده بودند، هر چه دیده بودند ظلم دیده بودند
صحیفه نور جلد:7 صفحه:279 تاریخ سخنرانی:13/4/58

آزادی مردم از اختناق

ما چیزی نمی خواهیم، ما حرفی نداریم الااینکه یک ملتی که در طول تاریخ در شکنجه و اختناق بوده است و در این سنوات اخیر، آخر مرتبه شکنجه و اختناق و جنایتکاری و چپاولگری خارجی ها و داخلی ها بر این ملت سایه افکنده است، ما می خواهیم اینها نباشند، ما می خواهیم مردم ما آزاد باشند، تحت فشار و تحت سلطه دیگران و داخل و خارج نباشند،
صحیفه نور جلد:11 صفحه:213 تاریخ سخنرانی:16/10/58

قیام مستضعفان در مقابل ظالمان

این ملتهای مستضعف هستند که باید در مقابل ظالمان و جنایتکاران قیام کنند و با اتکای به خدای تعالی از هیچ قدرتی نهراسند و دست ستمگران را قطع نمایند.
صحیفه نور جلد:19 صفحه:115 تاریخ سخنرانی:18/12/63