فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

به جان آمدن مردم از اختناق و مطالبه حق با داد مظلومیت

مردم از اختناق و خیانتهای پنجاه ساله به جان آمده و برای مطالبه حقوق اولیه خود قیام نموده اند ما آنان را در این راه حیاتی مشروع، چه زمانی که در ایران بودیم و چه در خارج ایران تشویق می کنیم، اکنون راه حلی برای سرنگونی رژیم فاسد جز نهضت و مطالبه حق با داد مظلومیت نداریم و اگر مقتضی شود به راه دیگری دست می زنیم.
صحیفه نور جلد:2 صفحه:264 تاریخ سخنرانی:11/8/57

نارضایتی مردم از اختناق

مردم از اختناق و کشتارها ناراضی و تظاهرات رو به ازیاد است پیش بینی می شود که اگر خیلی دامنه پیدا کند، انقلاب بالاتری پیش آید، اگر شاه به عقل آید و زودتر خودش کنار رود، آرامش نسبی تحقق پیدا خواهد کرد.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:13 تاریخ سخنرانی:14/8/57

اختناق و فشار بیش از حد شاه

فشار بیش از حد شاه، مردم را چنان در تنگنا قرار داد که آنان دست به یک قیام همگانی زدند. شاه استقلال سیاسی، نظامی ، فرهنگی و اقتصادی ما را از بین برده است و ایران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق کرده است، مردم ایران را زیر شکنجه و سیاهچال های زندان کشته است، از تمام علما و خطبا برای گفتن حقایق جلوگیری کرده است. تمام اینها موجب شده است که مردم مسلمان ایران خواستار یک حکومت اسلامی باشند.
صحیفه نور جلد:3 صفحه:164 تاریخ سخنرانی:25/8/57