فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

فرار از اسارت و رهایی از بردگی

مسلمانان تمامی کشورهای جهان! از آن جا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده اید باید بر وحشت از مرگ غلبه کنید و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند استفاده نمایید، به فکر نگه داشتن وضع موجود نباشید بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان اسلام باشید که عزت و حیات در سایه مبارزه است و اولین گام در مبارزه، اراده است و پس از آن تصمیم بر این که سیادت کفر و شرک جهانی خصوصاً آمریکا را بر خود حرام کنید.
صحیفه نور جلد:20 صفحه:232 تاریخ سخنرانی:29/4/67
ب. ظلم و اختناق

اختناق موجب عصبانیت ملت

تا حالا دیدید شما(7) که با زجر، با کتک، با حبس ، با شکنجه، با تبعید، با اهانت، با همه امور بردی نکردید، دیدید که ملت عصبانی می شود، نمی شود یک ملت را تا آخر زیر چکمه نگه داشت، این را دیدید، بیایید یک قدری تغییر بدهید.
صحیفه نور جلد:1 صفحه:75 تاریخ سخنرانی:25/2/43

قطع ریشه های فساد و ظلم

شما ای سربازان غیور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه که به سرباز خانه کشیده شده اید، با کمال شجاعت تعلیمات نظامی را تحکیم کنید، باشد که چون حضرت موسی (ع) که در آغوش فرعون بزرگ شد و اساس ظلم و جور او را در هم پیچید، شما هم روز مناسبی تحت دستور مقام صالحی بتوانید این دست های خبیث را قطع و این ریشه های فساد و ظلم را از بیخ و بن برآورید.
صحیفه نور جلد:1 صفحه:190 تاریخ سخنرانی:20/6/51