فهرست کتاب


تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

محرمیت از آزادی و استقلال

ملت ما از همه آزادیها محروم بود، کشور ما از استقلال صحیح محروم بود، ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ
صحیفه نور جلد:5 صفحه:114 تاریخ سخنرانی:7/12/57

خیانت و جنایت در رژیم پهلوی

این پدر و پسر خیانت ها کرده اند که روی تاریخ را سیاه کرده است، این پدر و پسر جنایت هایی در ایران کرده اند که ما نمی توانیم عشر او، صد یک او رابیان کنیم. اینها ملت ما را به

اسارت کشاندند، اینها خزائن ما را به یغما برده اند، اینها نیروی انسانی ما را از بین بردند. از همه مهمتر نیروی انسانی است. کوشش کردند که جوانهای ما را عقب نگه دارند،

دانشگاه های ما را عقب نگه دارند، مدارس علمیه ما را نگذارند مشغول به کار خودشان باشند.
صحیفه نور جلد:5 صفحه:125 تاریخ سخنرانی:10/12/57