فهرست کتاب


فرهنگ عاشورا

جواد محدثی‏

مسلم بن عقیل

یحیی بن سعید

سر کرده گروهی که می خواستند امام حسین علیه السلام را از خروج از مکه و عزیمت به سوی عراق، باز دارند. عمروبن سعیدبن عاص، والی مکّه که امیرالحاج در آن سال نیز بود، مأموریت داشت که اگر بتواند، حسین علیه السلام را ترور کند. از این رو نمی خواست با بیرون رفتن حسین علیه السلام از مکّه، توطئه خنثی شود. یحیی بن سعید را همراه جمعی از سپاه فرستاد تا به زور مانع عزیمت سیدالشهداعلیه السلام شوند. امّا امام و اصحابش، مقاومت کردند و کار به برخورد با تازیانه هم انجامید و یحیی در انجام مأموریت ناکام ماند. یحیی و عمرو، برادر بودند.(1462)
حج ناتمام، عمروبن سعید