فهرست کتاب


فرهنگ عاشورا

جواد محدثی‏

نافع بن هِلال

ن

از شهدای کربلاست. نافع، بزرگواری دلاور، قاری قرآن، کاتب و از حاملان حدیث و از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بود و در سه جنگ جمل، صفین و نهروان در رکاب آن حضرت بود. وی از شخصیتهای بارز کوفه بود و پیش از شهادت مسلم بن عقیل، مخفیانه از کوفه بیرون آمده به استقبال امام شتافته بود، سپس همراه امام حسین علیه السلام به کربلا آمد. در کربلا همراه عباس علیه السلام در آوردن آب به خیمه ها مشارکت داشت.(1343) از جمله کسانی بود که در سخنرانی پرشوری مراتب وفاداری خویش را نسبت به سیدالشهدا ابراز داشت. نافع، نام خود را روی تیرهای زهرآگین خود می نوشت و همواره با آنها تیراندازی می کرد.(1344) روز عاشورا وقتی تیرهایش تمام شد، شمشیر کشید و بر سپاه کوفه تاخت، در حالی که چنین رجز می خواند:
اَنَا الهُزَبْرُ الجَمَلی
دینی عَلی دینِ عَلِیٍ
کوفیان با سنگ و تیر، او را مورد ضربه های خود قرار دادند تا اینکه بازوهایش شکست. او را محاصره کرده و زنده دستگیر نمودند. شمر او را گرفته نزد عمرسعد برد. سپس به دست شمر به شهادت رسید. از جمله رجزهای او چنین بود:
اَنَا الغُلامُ الیَمَنیُّ الجَمَلی
دینی عَلی دینِ حُسَینِ بنِ عَلِیٍ
اِنْ اُقْتَلِ الیَوْمَ فَهذا اَمَلی
فَذاکَ رَأیی وَاُلاقی عَمَلی (1345)
بعضی نیز او را هلال بن نافع گفته اند.