فهرست کتاب


شرح مناجات شعبانیه

محمد محمدی گیلانی‏

عزت مؤمن از عزت خداست

نکته ای که از ثمرات شیرین تدبّر در قرآن کریم در این مقام است، آنکه برای خدای تعالی به حکم اسم مبارک «المؤمن» عزّت در حوزه مؤمنین است چنانکه برای رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله که خود از مؤمنین است، عزّت در حوزه مؤمنین است و بنابراین، گستره عزت مؤمنین، شامل عزت اللّه تعالی و عزت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله می شود و این عزّت مؤمنین است که حصن منیعی برای احکام و حرمات است و برای حمی و حرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله همچون بازوی محکمی ملاذ و ملجا است که قرآن کریم بر این تکریم گواهی می دهد:
لِتُؤمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِه وَ تُعِزَّرُوُه وَ تُوَقِّرُوُه وَ تُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ اصَیلا. 48: 9()تا شما به خدای تعالی و رسولش ایمان آورید و او را یاری و تعظیم نمایید و صبح و مسا تسبیح گوی او باشید.
آیه مزبور تکریمی است که ویژه مؤمن است زیرا خدای عزّ و جل، پاسداری حریم ربوبیّت و رسالت را بر عزّت و همّت مؤمن، مترتب فرموده اند و در «بکرة و اصیل» صبح و مسا او را حامی و مدافع دین حنیف اعلان فرموده است و همه ما دیدیم که در دیجور
شرح مناجات شعبانیه ص : 271
جاهلیّت قرن بیستم، آن چنان در دفاع از حریم ربوبیات و نبوّت همّت گماشت که شیطان بزرگ آمریکا «نکص علی عقبیه» پا به فرار نهاد و غلغله توحید را از کاخ شرک آباد کرملین به گوش جهانیان رساند «که شنیده چنین صدای دراز؟» با تکیه به نور عزّ ابهج، إلقاءات شیطانی که فراورده عمّال شیطان بزرگ بوده منسوخ نمود و آیات الهی را به حول اللّه تعالی احکام و توقیر بخشید و عمّال او را بیش از پیش مفتضح گردانید.
و شما ای برادر عزیز ایمانی با دستور العمل امام صادق علیه السّلام می توانی خود و اهل و عشیره ات را همه وقت در حوزه عزت الهی اسکان دهی و آن دستور امام صادق علیه السّلام این است:«ما نقل اللّه عزّ و جلّ عبدا من ذلّ المعاصی إلی عزّ التقوی الا اغناه من غیر مال و اعزّه من غیر عشیرة و آنسه من غیر بشر.»«»
هذا آخر ما اردنا شرحه من اهمّ فقرات المناجات الشعبانیّة فله الحمد و له الشکر علی ذلک و انا العبد محمّد محمدی الگیلانی عفی عنه و عن والدیه.