فهرست کتاب


سلام بر مهدی

آیت اللَّه سید محمد کاظم قزوینی‏ ترجمه و تحقیق:علی کرمی و سید محمد حسینی‏

ظهور او چگونه و از کجا خواهد بود؟

مقدمه

بنظر نگارنده این بحث بسیار حساس و در اوج اهمیت است چرا که در اینجا سخن از چگونگی ظهور آن خورشید جهان افروز، از پس ابرهای تیره غیبت است که اینک فراتر از هزار سال از آغاز آن می گذرد.
همانگونه که سخن از چگونگی سرآغاز نهضت بزرگ اصلاحی برای نجات بشریت است که پرشکوه ترین آرمانها و اهداف را تحقق بخشیده و والاترین ره آورد و گرانبارترین میوه ها و ثمرات را به انسانیت ارزانی خواهد داشت. و نیز سخن از بزرگترین و اساسی ترین حرکت اصلاحی و بهسازی بر روی این سیاره خاکی و سرآغاز شکوهبارترین دگرگونی در حیات انسان و گسترده ترین و ژرفترین تغییر در جلوه های زندگی است.
این حرکت بزرگ اصلاحی چگونه آغاز می شود؟
و آن گرامی مرد عصرها و نسلها، امام مهدی علیه السلام حرکت رهایی بخش جهانی خود را از کجا شروع می کند؟
روشن است که عقلها و اندیشه های محدود و نارسای ما، نمی تواند در مورد این موضوع والا و بلند مرتبه که از آینده شکوهمند جامعه و تاریخ، پیام دارد، پیشگویی کند و از آن روزگار رهایی و نجات و نیکبختی خبر دهد، چرا که این پیشگوییها و اخبار از آینده که بجای کشف درست از نادرست، واقعیت از پندار باطل و راست از دروغ، بیشتر با خطا و اشتباه و دروغ و نادرستی آمیخته است، چه ارزشی می تواند در روشن ساختن موضوع، داشته باشد؟
به علاوه، روایاتی که از پیامبر گرامی و امامان راستین علیهم السلام در این موضوع حساس و سرنوشت ساز رسیده است، ما را از هرگونه پیشگویی و پیش داوری بی نیاز می سازد، زیرا این روایات، ظهور امام مهدی علیه السلام و قیام پرشکوه او را آنگونه که هست به وصف می کشد و هیچ تردیدی نیست که آن گرامی، راه خویش را، از آغاز تا پایان همه مراحل را بر اساس همان برنامه آسمانی و الهی - که تضمینگر پیروزی همه جانبه و کامل حرکت بزرگ اصلاحی و عادلانه و نجاتبخش او است و آن قیام شکوهبار را از هر آفت و انحراف و شکست و ارتجاعی، براستی حفظ می کند - پی خواهد گرفت.
این نکته نیز نباید فراموش شود که ظهور و طلوع آن خورشید جهان افروز، یک واقعیت است و قیام و نهضت و حرکت دگرگونساز اصلاحیش واقعیتی دیگر و این دو باهم فرق دارند و از نظر زمانی و مکانی دو واقعیتند.
هنگامی که در مورد دو بحث فوق به مجموعه های حدیثی مراجعه می کنیم با ناهماهنگی در برخی واژه ها، اختلاف در نامها، حذف در آغاز یا وسط یا آخر برخی روایات و از همه بدتر با اغلاط و اشتباهات چاپی بسیاری روبرو می گردیم که متأسفانه برخی روایات را از نظر لفظ و معنا متزلزل می کند و محقق را در دریافت درست بحث، با مشکل روبرو می سازد، به همین جهت ما در این بحث، ناگزیر، فشرده برخی روایات و مفهوم برخی دیگر را به گونه ای که خود دریافت کرده ایم می آوریم تا بحث از هماهنگی و نظم بایسته ای برخوردار باشد.

از مدینه

در روایاتی که سهن از نشانه های ظهور داشتیم، به یک نشانه تصریح گردید که پیش از ظهور تحقق خواهد یافت و آن عبارت از: ندای آسمانی بود که در ماه مبارک رمضان، طنین افکن خواهد گشت، از این دسته روایات این نکته دریافت می گردد که ظهور امام مهدی علیه السلام مقارن این خروش و ندای آسمانی خواهد بود.
از روایات دریافت می گردد که آن حضرت در مدینه منوره ظهور می کند گر چه از ارزیابی فاصله ظهور تا قیامت و نهضت آن حضرت از نظر زمانی ناتوانیم، اما می توانیم بگوییم که ظهور آن حضرت در سطح محدودی نخواهد بود. و اینکه رژیم حاکم و نیروهایش در مدینه، در برابر ظهور امام علیه السلام چه موضعی خواهند گرفت، برای ما روشن نیست. اما این مطلب آمده است که: خبر ظهور آن گرامی به سرعت در منطقه پخش می گردد و به سفیانی - که هنگامه ظهور بر منطقه وسیعی چون سوریه، اردن و فلسطین سلطه دارد - می رسد.
او سپاه گرانی را برای دستیابی به امام مهدی علیه السلام به مدینه گسیل می دارد اما آن گرامی برای پرهیز از قیام زودرس، طبق فرمان خدا به مکه می رود. سپاه سفیانی برای دستگیری آن حضرت وارد مدینه می شود اما آن گرامی را نمی یابد به همین دلیل به مکه روی می آورد که بین راه، زمین آنان را می بلعد.
امام علیه السلام به مکه وارد می گردد و در نقطه ای نزدیک به کوه صفا یا نقطه ای در اطراف مکه فرود می آید.(503)
روزها سپری می گردد و هنگامه قیام نزدیک می شود. یاران خاص او که 313 ابر مرد هستند از شرق و غرب گیتی به خواست خدا، خود را به مکه می رسانند و پروانه وار بر گرد وجود او حلقه می زنند و به تدریج مقدمات قیام فراهم می گردد.
اینک، نخست از یاران خاص او سخن خواهیم داشت و آنگاه به بحث باز می گردیم.
شمار امتیازات یاران امام مهدی علیه السلام
براستی نمی دانم که در عدد 313 چه راز و رمزی است؟
یاران پیامبر گرامی در روز بدر 313 نفر بودند، یاران پیشوای شهیدان امام حسین علیه السلام نیز که افتخار همراهی و شهادت او را در روز عاشورا، داشتند، طبق برخی روایات 313 نفر بودند و شگفتا که شمار یاران این اصلاحگر بزرگ جهانی نیز، 313 نفر خواهند بود.
روشن است که این وارستگان و شایستگان از بهترین انسانهای روی زمین، در هنگامه ظهور و قیام آن گرامی هستند. و تمامی شایستگیها، ویژگیها، لیاقتها، کفایتها، کارآییها و تواناییهای لازم برای اداره گیتی و تدبیر امور جامعه بزرگ جهانی تحت رهبری آسمانی و رهنمودها و تعالیم نجات بخش امام مهدی علیه السلام در وجود آنان متبلور است. خداوند، این برگزیدگان متفکر و شایسته کردار را، از سرزمینها و نژادها و قاره های مختلف جهان برگزیده است.
در خطبه بیان که منسوب به امیرمؤمنان علیه السلام است نام آنان و شهر و دیارشان آمده است، در این لیست نام برخی شهرها و سرزمنیهایی که آن شایستگان از آنجا بر می خیزند برای ما ناشناخته و گاه نامهای آنها مشترک است که ممکن است به یکی از جهات ذیل باشد:
1 - برخی از شهرهای نامبرده، در گذر روزگار تغییر نام یافته است.
2 - برخی در آینده ساخته می شود.
3 - یا اینکه در ثبت و ضبط این نامها، اشتباه و اغلاط چاپی رخ داده است به هر صورت ما در اینجا به اندازه توان و امکان خویش، نام جاودانه یاران امام عصر علیه السلام و نام شهر و دیار و قبیله آنان را طبق حروف الفبا در جدولی می آوریم:
نام جاودانه یاران امام عصر علیه السلام
1 - ابان (504) از شهر سنجار در شمال عراق.
2 - ابراهیم اتیوپی از شمال شرقی قاره آفریقا.
3 - ابراهیم از جده در عربستان سعودی
4 - ابراهیم از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
5 - ابراهیم از شیراز.
6 - ابراهیم از کوره در لبنان.
7 - ابراهیم از مدینه.
8 - ابراهیم از مکه.
9 - احمد از آبادان.
10 - احمد از ارمنستان
11 - احمد از بغداد.
12 - احمد از جعاره که گویا نام روستایی است در اطراف نجف اشرف.
13 - احمد از شوشتر.
14 - احمد از عقر (505) در عراق.
15 - احمد از فرانسه یا قاره اروپا.
16 - احمد از فساطاط در مصر.
17 - احمد از معاذه (506).
18 - احمد از منطقه سعداوه.
19 - احمد از نصیبین که نام شهری در ترکیه و روستایی در حلب.
20 - احمد از یمن.
21 - ایوب از طالقان در منطقه قزوین.
22 - بشر از بیت المقدس.
23 - بشر از مرقیه در سوریه.
24 - بکیر از بحرین.
25 - تغلب از معاذه(507).
26 - تکیه از خرشان (508).
27 - جابر از تبار صحرانشینان قسین.
28 - جابر از طالقان در منطقه قزوین.
29 - جابر از یمن.
30 - جبرئیل از صنعا در یمن.
31 - جبیر از یمن.
32 - جعفر از آبادان.
33 - جعفر از بحرین.
34 - جعفر از خلاط شهری در منطقه ارمنستان.
35 - جعفر از سهم.
36 - جعفر از سیلان در هندوستان.
37 - جعفر از شیراز.
38 - جعفر از قزوین در ایران.
39 - جعفر از مدینه.
40 - جعفر از نجف.
41 - جمیل از طالقان در منطقه قزوین.
42 - جمیل از منطقه یمامه در حجاز.
43- حجر از یمن.
44- حذیفة از مرو خراسان یا شوروی سابق.
45 - حسن از اسکندریه مصر.
46 - حسن از بلخ که از شهرهای افغانستان است.
47- حسن از زید از منطقه بالس در سوریه.
48- حسن از سیلان در هندوستان.
49- حسن از کربلا.
50- حسن از مدینه.
51 - حسن از معاذه (509).
52 - حسین از ارمنستان که در آن روزگار به بخش گسترده ای از ایران، ترکیه و آذربایجان شوروی گفته می شد.
53- حسین از ذهاب از منطقه کرمانشاه.
54 - حسین از کربلا.
55- حسین از کربلا.
56- حسین از مدینه.
57- حسین از معاذه(510).
58- حصین از قادسیه در عراق.
59- حعفر از حمص از شهرهای سوریه.
60- حعفر از رهاط از اطراف مکة.
61- حعفر از طالقان در منطقه قزوین.
62- حفص از سرخس در اطراف مشهد.
63- اتیوپی از شمال شرقی قاره آفریقا.
64- حمزه از آبادان.
65- حمزه از صنعا در یمن.
66- حمزه از مدینه.
67- حوقل از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
68- حویش از یمن.
69- خالد از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
70- خالد از طالقان در منطقه قزوین.
71- داود از بیت المقدس.
72- داود از طالقان در منطقه قزوین.
73- داود از عمان.
74- داود از منطقه طائف.
75- داوود از دمشق.
76- دراج از تبار صحرانشینان مصر.
77- ریان از تبار و نژاد تمیم که یکی از تیره های عرب بشمار می رود.
78- زکریا از طائف.
79- زید از منطقه ضیعة.
80- سبا از طائف.
81- سعد از بیضا(511)
82- سعد از طالقان در منطقه قزوین.
83- سعدان از ساده در منطقه یمامه.
84- سعید از بیضا.
85- سعید از عکا یا عکه از فلسطین.
86- سمیع از صنعا در یمن.
87- سوید از معاذه (512).
88- سهیل از منطقه ضیف(513).
89- شبیب از ساده در منطقه یمامه.
90- شبیل از اسکندریه مصر.
91- شعیب از مرقیه در سوریه.
92- شعیبب از منطقه دیار.
93- شیبان از آبادان.
94- شیبان از اسکندریه مصر.
95- شیبان از سوس (شوشتر) در خوزستان ایران.
96- شیبان از یمن.
97- صادق از بلقا از شهرها اردن.
98- صالح از شیراز.
99- صالح از طالقان در منطقه قزوین.
100- صالح از عمان.
101- صالح از قزوین در ایران.
102- صبیج از حلب، از شهرهای سوریه.
103- صدقه از مراغه.
104- صلیب از ساده در منطقه یمامه.
105- ضابط از تبار صحرانشینان اعقیل.
106- طالوت از جدة در عربستان سعودی
107- طاهر از فسطاط در مصر.
108- طاهر از مدینه.
109- طاهر از معاذه (514).
110- طلیق از رمله از شهرهای فلسطین.
111- طیب از عسکر مکرم در خوزستان ایران.
112- ظافر از منطقه یمامه در حجاز.
113- عاصم از یمن.
114- عالم از منطقه ضیف(515).
115- عامر از آبادان.
116- عامر از بحرین.
117- عامر از سامراء در عراق.
118- عامر از یمن.
119- عباس از مدینه.
120- عبدالرحمن از سند پاکستان.
121- عبدالرحمن از منصوریه نام روستایی است در اهواز و بهبهان و تربت جام.
122- عبدالرحمان از انطاکیه، از شهرهای سوریه ایت.
123- عبدالرحمن از دمشق.
124- عبدالرحمن از طالقان در منطقه قزوین.
125- عبدالسلام از هونین در منطقه مصر.
126- عبدالعزیز از طالقان در منطقه قزوین.
127- عبدالغفور از دورق، نزدیک اهواز.
128- عبدالقدوس از هجر که نام روستایی است در بحرین و یمن و حجاز.
129- عبدالقدیم از معاذه.(516)
130- عبدالله از بغداد.
131- عبدالله از شیراز.
132- عبدالله از طالقان در منطقه قزوین.
133- عبدالله از فسطاط در ایران.
134- عبدالله قزوین در ایران.
135- عبدالله از کاشان.
136- عبدالله از کرمان.
137- عبدالله از معاذه(517)
138- عبدالله از مکه.
139- عبدالله از منطقه انطاکیه در سوریه.
140- عبدالله از منطقه طائف.
141- عبدالمطلب از بغداد.
142- عبدالمهین از آبادان.
143- عبدالوارث از آبادان.
144- عبدالوارث از روستاهای اسکندریه مصر بنام بلست.
145- عبدالوهاب از شیزر در سوریه.
146- عبداوهاب از سوس (شوشتر) در خوزستان ایران.
147- عبدون از طالقان در منطقه قزوین.
148- عبیدالله از کاشان.
149- عبیدالله از منطقه انطاکیه در سوریه.
150- عتاب از کوفه.
151- عجلان از تبار صحرانشینان مصر.
152- عزیز از منطقه قطیف در عربستان سعودی
153- عقیل از شهر واسطه در عراق.
154- علوان از انبار که از شهرهای مرزی عراق است.
155- علوان از طالقان در منطقه قزوین.
156- علی از بصره از شهرهای مهمم عراق است.
157- علی از حله، از شهرهای عراق.
158- علی از سمرقند از شهرهای ازبکستان.
159- علی از شهر سنجار در شمال عراق.
160- علی از طائف.
161- علی از طالقان در منطقه قزوین.
162- از فرانسه یا قاره اروپا.
163- علی از قزوین در ایران.
164- علی از مدینه.
165- علی از معاذه.(518)
166- علی از منطقه ضیعة.
167- علی از نصیبین که نام شهری در ترکیه و روستایی در حلب
168- علی از نیشابور.
169- علی از همدان نام شهری در ایران و همدان نام شهری در یمن.
170- عمار از یمن.
171- عمر از طالقان در منطقه قزوین.
172- عمر از عسقلان از شهرهای فلسطین.
173- عمر از قزوین در ایران.
174- عمر از کازرون.
175- عمر از منصوریهنام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.
176- عمر از مهجم در یمن.
177- عمران از بیت المقدس.
178- عمر از آبادان.
179- عمرو(519) از تبار صحرانشینان اغیر.
180- عمرو از مکه.
181- عمیر از شوبک.
182- عمیر از نجد در حجاز و یا از عنتره قبیله بزرگی از عرب.
183- عون از شهر کرد.
184- عون از عدن در یمن.
185- عیسی اتیوپی از شمال شرقی قاره آفریقا.
186- عیسی از طالقان در منطقه قزوین.
187- غربان (520) از تبار صحرانشینان اعقیل.
188- غیاث از کوفه.
189- فارس از هونین در منطقه مصر.
190- فاضل از نوبه، منطقه مرزی مصر و سودان.
191- فالح از طالقان در منطقه قزوین.
192- فرج از عرفه نزدیک عرفات در اطراف مکه.
193- فضیل از طالقان در منطقه قزوین.
194- فلاح از منطقه سعداوه.
195- فلیح از طبریه در فلسطین.
196- فهد از عسقلان از شهرهای فلسطین.
197- فهد از موصل.
198- فهد از یمن.
199- قادم از منطقه انطاکیه در سوریه.
200- قاسم از آبادان
201- قاسم از کرخ بغداد.
202- قاسم از مدینه.
203- قبضه از طالقان در منطقه قزوین.
204- کثیر از حبش.
205- کثیر از معاذه.(521)
206- کعب از یمن.
207- کلثوم از یمن.
208- کلیب از هونین در منطقه مصر.
209- کوثر از لنجویه جزیره ای در آفریقای شرقی.
210- کوش از عمان.
211- لقمان از طالقان در منطقه قزوین.
212- لیث از بحرین.
213- لیث از قزوین در ایران.
214- مالک از تبار و نژاد قلبیه ای در یمن.
215- مالک از سیراف در ایران و نزدیک خلیج فارس.
216- مالک از عماره در جنوب عراق.
217- مالک از منصوریه نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام.
218- مالک از مهجم در یمن.
219- مالک از یمن.
220- مبارک از منطقه قطیف در عربستان سعودی
221- مجاهد از سمرقند از شهرهای ازبکستان.
222- مجمع از شهر ری.
223- محارب از بصره از شهرهای مهمم عراق است.
224- محروز از خونج در آذربایجان ایران.
225- محسن از اسکندریه مصر.
226- محمد از اتیوپی در شمال شرقی قاره آفریقا.
227- محمد از آبادان.
228- محمد از تفلیس از شهرهای مهم ارمنستان.
229- محمد از تیره و تبار اوسیان مدینه که در صف انصار قرار گرفتند.
230- محمد از حلب، از شهرهای سوریه.
231- محمد از حلب، از شهرهای عراق.
232- محمد از خلاط شهری در منطقه ارمنستان.
233- محمد از زید از منطقه بالس در سوریه.
234- محمد از سجار در اطراف شهر بخارا در منطقه قفقاز.
235- محمد از عسقلان از شهرهای فلسطین.
236- محمد از عمان.
237- محمد از قزوین در ایران.
238- محمد از کبش در بغداد.
239- محمد از کوفه.
240- محمد از مدینه.
241- محمد از معاذه.(522)
242- محمد از مکه.
243- محمد از منصوریه نام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام. 244- محمد از منطقه بالس در سوریه.
245- محمد از مهجم در یمن.
246- محمد از نجف.
247- محمد از یمن.
248- مرایی از سامراء در عراق.
249- مروان از عکا یا عکه از فلسطین.
250- مسنون از خرشان.(523)
251- مطر از تبار صحرانشینان کلاب.
252- معشر از منطقه ألومه که شهری در دیار هذیل است.
253- معمر از کازرون.
254- مقداد از سن نزدیک تکریت در عراق.
255 - ملاعب از طالقان در منطقه قزوین.
256- ملاعب از منصوریهنام روستایی در اهواز و بهبهان و تربت جام 257- منبه از تبار صحرانشینان اعقیل.
258- موسی از عدن در یمن.
259- موسی از هجر که نام روستایی است در بحرین و یمن و حجاز.
260- مومی از رمله از شهرهای فلسطین.
261- مهاجر از طالقان در منطقه قزوین.
262- مهاجر از نیشابور.
263- میمون از عسکر مکرم در خوزستان ایران.
264- ناجیه از سرخس در اطراف مشهد.
265- ناصر از تبار و نژاد قبیله ای در یمن.
266- نصیر از بالس در سوریه.
267- نصیر از بحرین.
268- نعیم از معاذه.(524)
269- نوح از خونج در آذربایجان ایران
270- نوح از سیلان در هندوستان.
271- نهراش از تبار صحرانشینان شیبان.
272- نهروش از هرات.
273- واصل از نوبه منطقه مرزی مصر و سودان.
274- هارون از عسقلان از شهرهای فلسطین.
275- هارون از قزوین در ایران.
276- هارون از منطقه سلماس یکی از شهرهای آذربایجان.
277- هارون از منطقه نجد عربستان.
278- از موصل.
279- هلال از شوشتر.
280- هلال از طائف یمن.
281- هواشب از عمان.
282- هود از سن نزدیک تکریت در عراق.
283- هود از طالقان در منطقه قزوین.
284- هود از کوفه.
285- یحیی از جعاره که گویا نام روستایی است در اطراف نجف اشرف.
286- یحیی از صنعا در یمن.
287- یحیی از طالقان در منطقه قزوین.
288- یحیی از منطقه انطاکیه در سوریه.
289- یحیی از منطقه سعداوه.
290- یعقوب از قم.
291- یعقوب از معاذه(525)
292- یوسف از عسقلان از شهرهای فلسطین.
293- یوسف از منطقه طائف.
294- یونس از اصفهان.
295- یونس از عمان.
296- یونس از فسطاط در مصر.
297- یونس از کازرون.
افزون بر اینان شش تن از یاران آن حضرت نیز از ابدال خواهند بود که نام همه آنان عبدالله است.
و سه دوستدار دیگر خاندان وحی و رسالت بنامهای عبدالله، مخنف، و براک، و نیز چهار تن از دوستداران پیامبران خدا بنامهای، صالح میمون و هود، و دو آزاده دیگر بنامهای عبدالله و ناصح که بظاهر جامه بردگان بر تن دارند، همگی به هنگام ظهور آن اصلاحگر بزرگ زمین و زمان در کنار یاران شایسته کردار او خواهند بود.(526)