فهرست کتاب


سلام بر مهدی

آیت اللَّه سید محمد کاظم قزوینی‏ ترجمه و تحقیق:علی کرمی و سید محمد حسینی‏

روایت هفتم: مهدی این امت، از خاندان محمد است

7. از امیرمؤمنان علیه السلام روایت شده است که به پیامبر گرامی(ص) گفتم:
یا رسول الله! آمنا - آل محمد المهدی ام من غیرنا؟
فقال رسول الله(ص): لا! بل منا بنا بختم الله الدین کما فتح الله بنا و بنا بنقذون عن الفتنة کما انقذوا من الشرک و بنا یؤلف الله بین قلوبهم بعد عداوة الفتنة اخوانا کما الف بین قلوبهم بعد عداوة الشرک و بنا بصبحون بعد عداوة الفتنة اخواناً کما اصبحوا بعد عداوة الشرک اخاناً.(104)
یعنی: حضرت علی علیه السلام پرسیدند:
مهدی این امت، از خاندان محمد(ص) است یا از دیگران؟
فرمود: از خاندان ماست. خداوند همانگونه که دین خود را بوسیله ما آغاز کرد بوسیله ما نیز به آخرین مرحله اوج می بخشد و ختم می کند و همانگونه که به وسیله ما از شرک نجاتشان بخشید از فتنه ها نجات و رهایی شان می دهد و همانگونه که میان دلهای مسلمانان پس از عداوت و دشمنی، شرک و کفر، الفت و محبت ایجاد کرد باز هم بوسیله ما الفت و مهر و محبت ایجاد کرد باز هم بوسیله ما الفت و مهر و محبت ایجاد می کند و همانگونه که پس از عداوت شرک و جاهلیت اصل برادری و اخوت را برقرار ساخت باز هم بوسیله ما با هم پرمهر و برادر می گردند.
روشن است که پرسش امیرمؤمنان علیه السلام پرسش فردی آگاه و داناست که برای آگاهی و بیداری دیگران و برای ثبت در تاریخ یا به منظور دیگری سؤال می کند و اینگونه پرس و جو در فرهنگ دین سابقه دارد.
برای نمونه به این آیه شریفه توجه کنید که می فرماید:
ما تلک بیمینک یا موسی!؟(105)
و آن چیست که بدست راست تو است ای موسی؟

روایت هشتم: سیره و برنامه و روش او، سیره و سنت من است

8. و نیز آورده اند که فرمود:
القائم من ولدی، اسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله و سنته سنتی، یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوهم الی کتاب الله عزوجل من اطاعه اطاعنی و من عصاه عصانی و من انکره فی غیبته فقد انکرنی و من کذبه فقد کذبنی و من صدقه فقد صدقنی الی الله اشکوا المکذبین لی فی امره و الجاحدین لقولی فی شأنه و المضلین لامتی عن طریقته... و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.(106)(107)
یعنی:
قائم از فرزندان من است. نام او نام من و کنیه او کنیه من و اخلاق او اخلاق من، سیره و برنامه و روش او، سیره و سنت من است.
او مردم را به راه و رسم من بپا می دارد و به کتاب خدا فرا می خواند. هر کس او را فرمان برد مرا فرمان برده است و هرکس او را نافرمانی کند مرا نافرمانی نموده است و هرکس او را در دوران غیبتش انکار کند، مرا انکار کرده است و هرکس وجود گرانمایه و آمدن او را دروغ پنداشته است و هرکس او را گواهی و تصدیق نماید، مرا تصدیق کرده است.
من از تکذیب کنندگان خویش در مورد مهدی علیه السلام،
و انکار کنندگان سخن خود درباره او و گمراهان،
و گمراه گران امتم از راه و رسم او، به بارگاه خدا شکایت می برم.
و کسانی که ستم می کنند بزودی خواهند دانست که به چه جایگاه و مکانی باز می گردند.

روایت نهم: زمین را لبریز از عدل و قسط می سازد

9. و نیز از ابن عباس آورده اند که پیامبر فرمود:
علی بن ابی طالب امام امتی و خلیفتی علیهم بعدی و من ولده القائم المنتظر الذی یملأ الله عزوجل به الارض عدلاً و قسطاً کما ملئت جوراً و ظلماً. و الذی بعثنی بالحق بشیراً ان الثابتین علی القول به - فی زمان غیبته - لاعز ای اقل واندر - من الکبریت الاحمر.
فقام الیه جابربن عبدالله الانصاری فقال: یا رسول الله! وللقائم من ولدک غیبة؟
فقال: ای ورب و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. یاجابر! ان هذا الامر من امر الله و سر من سر الله مطوی، - ای مستور - عن عباده فایاک و الشک فی امر الله فهو کفو.(108)
یعنی حضرت فرمودند:
علی بن ابی طالب پیشوای بحق امت و جانشین من در میان مردم است و قائم امت که زمین را لبریز از عدل و قسط می سازد همانگونه که به هنگامه ظهورش لبریز از ظلم و جور است، از فرزندان او خواهد بود. سوگند بخدایی که مرا بحق و نوید رسان برانگیخت ثابت قدمان به امامت او در روزگار طولانی غیبتش بسیار اندک اند، از کبریت احمر نایاب تر.
در این میان جابر بن عبدالله انصاری بپاخاست و پرسید که: ای پیامبر خدا آیا قائم که از فرزندان شماست، غیبتی طولانی دارد؟
پیامبر(ص) فرمود: آری! به پروردگارم سوگند آری!
و آنگاه این آیه شریفه را تلاوت فرمود که:
و لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین.(109)
یعنی: و تا خداوند ایمان آورندگان را پاک و پاکیزه و کافران را نابود سازد.
سپس افزودند: هان ای جابر! این کاری شگفت انگیز از کاهای خدا و رازی از رازهای اوست که از بندگانش پوشیده است از این رو از تردید در کار خدا بپرهیز که کفر است.