فهرست کتاب


عوامل سقوط حکومتها در قرآن و نهج البلاغه

نصرت الله جمالی

الف: سر پیچان از قوانین و دستورهای خداوند:

1 - ابلیس: الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین... و ان علیک لعنتی (505) مگر ابلیس که کبر پیشه کرد و از کافران شد... همانا لعنت من بر تو است.
2 - کافران: ان الله لعن الکافرین...(506) خداوند کافران را لعنت کرد.
3 - یهود:
اصحاب شنبه: آنانی که تعطیلی روز شنبه را به توجیه عملی به ماهیگیری پرداختند:... کما لعنا اصحاب السبت ...(507) همانطور که اصحاب شنبه را لعنت کردیم.
تحریف کنندگان: من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه... و لکن لعنهم الله بکفرهم...(508) از یهودیان کسانی که سخنان را تحریف کردند از محل کاربردشان... ولکن خداوند به خاطر کفرشان آنان را از رحمت خود دور کرد.
نسبت دهندگان سخنان نامربوط به خداوند: و قالت الیهود یدالله مغولة غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا...(509) یهود گفتند دست خدا بسته است، دستانشان بسته باد لعنت شدند به خاطر آنچه گفتند...
کافران و قاتلان پیامبران: و باءو بغضب من الله ذلک بأنهم کانوا یکفرون بایات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ...(510) و به غضب خدا گرفتار شدند چون به آیات خدا کفر ورزیدند و پیامبران را به ناحق می کشتند.
4 - نصاری: آنانی که مثل یهود سخنان نامربوط به خداوند نسبت دادند:
و قالت الیهود عزیز ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله...(511) و یهود گفتند: عزیز فرزند خداست و نصاری گفتند: مسیح فرزند خداست آن گفتارشان است که به پادشاهان هماهنگ شود مثل سخن کسانی را که کفر ورزیدند خداوند بکشدشان...

ب: مخالفان دین خدا(همفکران باطل) در جامعه حق :

1- منافقون (المنافقون).
2 - گناه پیشگان (فی قلوبهم مرض).
3 - اراجیف گویان (المجرفون):
لئن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المجرفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلاً؛ملعونین أینما ثقفوا أخذوا و قتلوا تقتیلاً (512): اگر منافقان و کسانی که دلهای شیطانی دارند و اراجیف گویان (موج ایجاد کنندگان ضد حق) در مدینه - از فعالیت - دست بر ندارند تو را بر ضدشان می شورانیم سپس در مجاورت تو نخواهند ماند مگر اندکی، اگر کوتاه نیامدند آنان طرد شدگان هستند، هر کجا که پیدا شدند، گرفته شوند و کشته شوند کشته شدنی.
اینان به خدا و پیامبر و مؤمنان اذیت و آزار می رسانند: ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و الآخرة... و الذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات (513) کسانی که خدا و پیامبر را اذیت می کنند در دنیا و آخرت لعنت کرده خداوند آنها را و کسانی که مؤمنان را اذیت می کنند.

ج: مشرکان:

و یعذب المنافقون و المنافقات و المشرکین و المشرکات...غضب الله علیهم و لعنهم...(514) و تا خداوند عذاب کند منافقان و مشرکان - از زن و مرد-...خداوند بر آنان غضب و از رحمت دور کرده است.