فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

تقوا برای دفع آفات دنیا

اینکه می بینید که در نماز جمعه که بزرگترین اجتماعات است (در اسلام قاعده اش بود باشد) و بحمداللّه امروز در ایران بزرگترین اجتماعات است، در خطبه امر شده است به اینکه دعوت به تقوا بکنید، این برای اهمیتی است که تقوا دارد. دنبال اینکه توحید را تذکر می دهید و صلوات و سلام را بر پیغمبر اکرم «ص» و اولیایش می فرستید و از آنها نام می برید، در قبال او امر به تقوا کنید و سرسری از امر به تقوا نگذرند ائمه جمعه، این را یکی از مسائل مهم بدانند. ملت اگر متقی شد می تواند که حفظ کند خودش را از همه آفاتی که در دنیا پیش می آید و ائمه جمعه انشاء الله بیشتر توجه بکنند که مردم را دعوت کنند به تقوا. باید مردم را آشنا کرد با آن چیزی که انبیا برای آن آمدند. برای مکارم اخلاق همه انبیا آمدند، «بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» برای تقوا و آدم سازی آمدند انبیا و حالا که این ائمه جمعه شغل انبیا را که نماز جمعه بوده است و نماز بوده است، در سایر جاها این شغل شریف را متکفل شدند، همت کنند به اینکه مردم را آموزش تقوا بدهند، دعوت به تقوا بکنند ذکر تقوا و تاریخ تقوا گفتن، این در خطبه جمعه کافی نیست. باید دعوت کنند مردم را به تقوا، وادار کنند مردم را به تقوا، اهمیت بدهند به این خاصه الهی که انبیا برای آن آمدند و شما آموزگارها باید اهمیت بدهید به مسأله تقوا و آموزندگان هم باید اهمیت بدهند و اساتید دانشگاه و اساتید حوزه ها هم به این خاصه باید اهمیت خاص بدهند، که اگر علم تنهای بی تقوا باشد ولو علم توحید باشد، ولو علم ادیان باشد، در آن عالم ارزش ندارد.(363)
300

باز شدن راهها بر اثر توجه به خدا

اگر توجه به خدا بکنند و با توجه به خدا اشتغال به کار بکنند و اشتغال به فعالیت برای اسلام بکنند، خدای تبارک و تعالی راه ها را بر آنها باز می کند.(364)
301

معنویت جوانان جبهه از جانب خدا

الان انسان می بیند که جوانهائی هستند، من زیاد به اینها بر می خورم، جوان هائی هستند که می آیند گریه می کنند که ما می خواهیم برویم به جبهه نمی گذارند برویم. همین پریروز یا دیروز بود که یک جوانی آمده بود، گفت دوتا برادرم کشته شده، خودم می خواهم بروم. گفتم جوان! تو کافی است، آنها رفتند دیگر بس است شروع کرد گریه کردن. خوب یک همچو، این جز به عنایت خدا نمی شود، یک معنویتی است که غیر از عنایت خدا نمی تواند این معنویت را برای کسی ایجاد کند.(365)
302