فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

محرومیت از معارف والای ادعیه

شما ادعیه ائمه اطهار را ملاحظه کنید،/ اینها/ ادعیه شلاق هایی است که بر فرق ماها زده می شود، اینهایی که به واقعیت و به عقیده ما معصوم از هر خطا هستند، ببینید که در ادعیه ها چه جور عجز و ناله می کنند، برای این که مطلب بزرگ است. مقام بشر هر چه باشد، مقام خاتم النبیین بالاترین مقام، لکن وقتی که این مقام را با مقام الوهیت ملاحظه بکنیم که خود آنها می بینند، هیچ است در مقابل همه چیز. آنی که آنها فهمیدند از عظمت خدا، آنها را وادار کرده است آن طور راز و نیاز کنند و اعتراف به تقصیر. شما در ادعیه امیرالمومنین، خود رسول خدا، حضرت سجاد سلام الله علیه، سایر ائمه ملاحظه کنید چه جملاتی هست و ما چطور بعیدیم از این معانی، چه معارفی در این ادعیه هست که ما محرومیم از آن معارف، چه سوزی در قلب این خاصان خدا بوده است که برای فراق خدا می سوختند و آتش جهنم را می گفتند اگر صبر کنیم، صبر در فراق را چه کنیم؟ اینها برای ما مثل یک افسانه است لکن واقعیت است، واقعیتی است که آنها فهمیده اند.(240)
ایام الله، شعائر مذهبی، عزاداریها
203

اهمیت مجالس روضه

مجالسی که به نام روضه در بلاد شیعه به پا می شود با همه نواقص که دارد باز هر چه دستور دینی و اخلاقی است و هر چه انتشار فضایل و پخش مکارم اخلاقی است در اثر همین مجالس است دین خدا و قانونهای آسمانی که همان مذهب مقدس شیعه است که پیروان علی (ع) و مطیعان اولوالامر... در سایه این مجالس مقدس که اسمش عزاداری و رسمش نشر دین و احکام خداست تاکنون به پا بوده و پس از این هم به پا خواهد بود وگرنه جمعیت شیعه در مقابل جمعیتهای دیگر در اقلیت کامل واقع شده و اگر این تأسیس که از تأسیسات بزرگ دینی است نبود تاکنون از دین حقیقی که مذهب شیعه است اثری به جا نمانده بود و مذهبهای باطل که شالوده اش از سقیفه بنی ساعده ریخته شد و بنیانش بر انهدام اساس دین بود جای گیر حق شده بود.
خدای عالم چون دید بنای دین را ماجراجویان صدر اول متزلزل کردن و جز چند نفر معدودی به جا نماند حسین بن علی را برانگیخت و با جانفشانی و فداکاری ملت را بیدار رد و ثوابهای بسیار برای عزاداران او مقرر کرد تا مردم را بیدار نگه دارند و نگذارند اساس کربلا که پایه اش بر بنیان کندن پایه های ظلم و جور و سوق مرد به توحید و معدلت بود کهنه شود با این حال لازم است که برای عزاداری که شالوده اش بر این اساس ریخته شده چنین ثوابهایی مقرر شود که مردم با هر فشار و سختی هم هست از آن دست برندارند وگرنه با سرعت برق زحمتهای حسین بن علی را هم پایمال می کردند که به پایمال کردن آن زحمتهای پیغمبر اسلام و کوششهایی که برای تأسیس اساس تشیع کرده بود بکلی پایمال می شد.(241)
204

روضه برای ریشه کنی مفاسد اخلاقی

همین مجالس و روضه و یادبودها که شما بیخردان آن را بیهوده می دانید و ما هم آن را ناقص می دانیم با همه نقصانها باز خدمتهای خوب می کند در همین مجالس کم و بیش سخنرانیهای مفید و گفتگوهای اخلاقی که در کمک کاری به حسن نیکی خواهی مدخلیت بزرگ دارد می شود و در اثر آن توده توجه به معنویات پیدا می کند و به واسطه آن بسیاری از مفاسد اخلاقی ریشه کن می شود.(242)
205