فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

اصلاح آدمها مقدم بر همه چیز

اینها باید اصلاح بشود. من، آخر عمر من است اما شما جوانید، اصلاح کنید اینها را، اصلاح کنید اینها را اگر بخواهید مستقل باشید، این چیزها را درصدد برآیید اصلاحش بکنید، همه مملکت باید مشغول بشوند برای اصلاح خودشان، اول اصلاح آدم ها بکنند که مقدم بر همه چیز است، دانشگاه ها را مرکز تربیت قرار دهید علاوه بر دانش، تربیت لازم است، اگر یک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است. خیانت می کند و آن کسی که با علم خیانت بکند، با دانشمندی خیانت بکند خطرش بیشتر از سایر مردم هست. دانشگاهیها را تربیت بکنید، دانشگاهیها تربیت بکنند، این دانش آموزها را، اینها قابل تربیتند، اگر تربیتشان کردید درست و حسابی، می توانند اداره کنند، شما بعدها باید این مملکت را با این جوانها اداره بکنید. بخواهید مستقل باشید و انشاء الله همه می خواهید آزاد باشید و همه می خواهید. باید شماهایی که اهل دانشگاه و تربیت اهل تعلیم هستید، جوانها را تربیت کنید و تعلیم، همراه تعلیم تربیت باشد.(93)
80

کار مهم انبیا

اگر کسی برای قدرت اقدام بکند و برای تحصیل قدرت شمشیر بکشد، این از اسلام دور است، این وارد در اسلام نشده است باز، ظاهراً مسلم است اما آن ایمانی که باید داشته باشد ندارد. انبیا آمده اند برای اینکه این قدرتها را بشکنند. این قدرت های شیطانی را سرکوب کنند و نبی اکرم هم آمده بودند، آمدند برای اینکه این قدرتها را بشکنند. این یکی از کارهایی است که انبیا دارند نه اینکه فقط این است. کار مهم انبیا این است که مردم را برسانند به آن نقطه کمال و سایر کارها وسیله است غایت، کمال مطلق است. انبیا می خواهند که همه مردم بشوند مثل امیرالمؤمنین - سلام الله علیه - لکن نمی شود، توفیق پیدا نمی کنند. اینطور نیست که انبیا برای دنیا آمده باشند، دنیا یک وسیله ای است برای کمال، چنانکه اهل دنیا هم این وسیله را به ضد کمال استعمال می کنند.(94)
81

همه امور مقدمه انسان سازی

تمام زحمتی که انبیا کشیده اند و تمام رنج هائی که اولیای خدا از بدو خلقت تاکنون کشیده اند و بعدها هم تا آخر خواهند کشید مقدمه این بوده است که این موجودی که در خارج می گویند انسان، انسان بشود. تمام کتب آسمانی که بر انبیا نازل شده است برای این بوده است که این موجودی که اگر سر خود باشد، خطرناکترین موجودات عالم است، تحت تربیت و تعلیم الهی واقع بشود و بهترین موجودات و افضل تمام خلائق بشود. نهضت های اسلامی، نهضت های توحیدی، تمام برای همین معنی بوده است. در اسلام همه امور مقدمه انسان سازی است. اگر رها کنند این موجود دو پا را، تمام عالم را به تباهی می کشد. برای جلوگیری از این فسادهای بزرگ و این جنگ های ویران کن و این کارهای بسیار ناروا که در کشورها هست، انبیا آمده اند تا بشر را هدایت کنند به راهی که همه در آن راه سیر کنند و همه، انسان صحیح و کامل بشوند. اگر این موجود دو پا تربیت شد تمام حوائج دنیا و آخرت بشر تحقق پیدا می کند و اگر این موجود دو پا سر خود شد یا به خلاف مسیر طبیعی خودش حرکت کرد تمام عالم به تباهی کشیده می شود.(95)
82