فهرست کتاب


تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی

تدوین مجتبی فراهانی‏‏‏

نور هدایت از تزکیه

تزکیه برای این است که نور هدایت در انسان واقع بشود. تا تزکیه نشدید طغیان برای شما حاصل خواهد شد، تا تزکیه نشده اید علم برای شما خطرناک است خطرناکتر از هر چیزی، تا تزکیه نشده اید مقام برای شما خطرناک است و شما را به هلاکت دنیائی و اخروی می کشاند(11).
10

اصلاح خود مقدم بر همه چیز

مبارک آنوقتی است که خودمان بتوانیم خودمان را بسازیم و دنبال آن کشور را هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است، اگر چنانچه خود انسان تربیت نشود نمی تواند دیگران را تربیت کند و شما دیدید که در آن طول سلطنتها از اول تا حالا و این سلطنتهای اخیری که بسیارتان همه اش را درک کردید و بعضی از شما بعضی اش را که چون کارها دست اشخاصی بود که تربیت اسلامی نداشتند و خودشان درست نشده بودند، برای خاطر همین نقیصه بزرگ کشور ما را کشاندند به آنجائی که ملاحظه می کنید و ملت ما را هم کشاندند به آنجائی که سالها باید طول بکشد تا اینکه انشاءالله اصلاح بشود. از این جهت آن چیزی که بر همه ما لازم است ابتدا کردن به نفس خودمان است و قانع نشدن به اینکه همان ظاهر درست بشود، و از قلبمان شروع کنیم، مغزمان شروع کنیم و هر روز دنبال این باشیم که روز دوممان بهتر از روز اولمان باشد. و امیدوارم که این مجاهده نفسانی برای همه ما حاصل بشود و دنبال آن مجاهده برای ساختن یک کشور. و ما آن روز عید داریم که مستمندان ما، مستضعفان ما به زندگی صحیح رفاهی و به تربیت های صحیح اسلامی - انسانی برسند(12).
11

موفقیت در تهذیب اخلاق

اگر علم بود و تهذیب نبود، اگر انبیا را ما استثناء بکنیم از بشر، از اول انبیایی در کار نبودند و بشر خودش خود به خود بزرگ می شد، اگر اینطور بود، تمام بشر به هلاکت و به ناسامانی می رسید و روی خوش در بین بشر اصلاً پیدا نمی شد الان که می بینید که یک عدد بسیاری از مردم خوب هستند و آن توده های مردم است، این از برکت همان تربیت های معنوی انبیاء خداست تربیت های معنوی انبیاء خدا، در عین حالی که همه قبول نکردند این تربیت را، معذلک آنقدر در دنیا نور افکنده است که توده های مردم، توده های ضعیف مردم، همه خوب هستند کمتر در آنها این فسادها پیدا می شود. اگر ما فرض بکنیم که شماهائی که از اول می خواهید آموزش بدهید و نهضت سواد آموزی درست کردید، همراه او، شما پرورش نداشته باشید و تهذیب نفس نداشته باشید، این عمل شما خیلی خوب، اما هدر رفته است، همراهش باید این باشد و اگر چنانچه شمایی که متکفل آموزش نونهالان هستید، فقط دنبال این باشید که ما علمشان را درست کنیم و دنبال پرورششان نباشید، دنبال تهذیب نفس نباشید، شما هم موفق در کار نخواهید بود، یعنی یک خدمت مثبتی برای کشور خودتان نکردید.(13)
12