فهرست کتاب


پرسش و پاسخ در محضر علاّمه طباطبائی (قدس سره)

محمد حسین رخ شاد

زمان شهادت حضرت ابوالفضل علیه السّلام

س 264- آیا حضرت ابوالفضل العباس علیه السّلام جداگانه جنگ نمودند؟
ج - ایشان در جنگ مغلوبه پیش از ظهر جنگ کردند و به همراه 49 نفر از اصحاب حضرت سیدالشهداء علیه السّلام شهید شدند.

قوم مستمیت

س 265- چگونه اصحاب سیدالشهداء علیه السّلام با آن عده اندک، در برابر لشگر کوفه با آن همه جمعیت مقاومت نمودند؟
ج - اصحاب حضرت سیدالشهداء علیه السّلام قوم مستمیت (طالب مرگ و شهادت) بودند و برای مرگ می جنگیدند، و کسی که این گونه باشد خیلی پر خطرتر و مقاوم تر است و هیچ وقت پا به فرار نخواهد گذاشت؛ اما لشگر مخالف، مستمیت نبودند.

تأثر عموم موجودات در سوگ سیدالشهداء

س 266- در یکی از زیارات سیدالشهداء علیه السّلام (زیارت اول و نیمه رجب) آمده است:
اشهد لقد اقشعرت لدمائکم اظله العرش مع اظله الخلائق، و بکتکم السماء و الارض و سکان الجنان و البر و البحر.(106)
- گواهی می دهم که به یقین سایه ها (و تمثلات نوری) عرش و تمام مخلوقات برای ریختن خون شما متأثر گردیدند، و تمام آسمان و زمین و ساکنان بهشت ها و خشکی و دریا برای شما گریستند.