حکایتها و هدایتها در آثار استاد شهید آیةالله مرتضی مطهری

نویسنده : محمّد جواد صاحبی

مورچگان

حضرت سلیمان نبی با سپاهیانش به وادی مورچگان رسیدند.
در این هنگام مورچه ای سایر مورچگان را مخاطب قرار داده و گفت:
ای مورچگان به پناهگاههای خود داخل شوید مبادا سلیمان و سپاهیانش شما را لگدمال کنند، اینها نمی فهمند و توجهی به شما ندارند.
سلیمان که متوجه این خطاب مورچه شد، از گفته این مورچه لبخندی زد و گفت:
خدایا! مرا توفیق ده که نعمتهای تو را که به من و پدر و مادرم عنایت کرده ای شکر کنم و کار شایسته ای که موافق رضای تو باشد انجام دهم.
خدایا! به کرم و رحمت خود مرا از بندگان صالح خودت قرار بده.(99)
یکی از مسائلی که از نشانه های قدرت خدای حکیم است همین خلقت موجودات کوچکی مانند مورچه است که با آن جثه ریزی که دارند ساختمان بدنی آنها قدرت شنوایی شان، زندگی اجتماعی و منظم و حساب شده ای که دارند توجه بسیاری از دانشمندان حیوان شناس را به خود جلب کرده و شاید صدها نفر از این دانشمندان تمام عمر خود را در اطراف همین موضوع به آخر رسانده اند.(100)

شرایط گناه آماده است اما!

جوانی عزب و بدون زن است زیبا هم هست، آن هم در نهایت زیبایی!
به جای اینکه او بخواهد برود سراغ زنها، زنها سراغ او می آیند، روزی نیست که صدها نامه و صدها پیغام برای او نیاید، از همه بالاتر برجسته ترین زنان مصر صد در صد عاشق او شده اند، شرایط کامجویی برایش فراهم است، تمام امکانات آماده، درها همه بسته، خطر جان برایش درست کرده است زن به او می گوید:
یا کام می دهی یا به کشتنت خواهم داد و خون تو را خواهم ریخت. با این شرایط یوسف چه کند؟ دست به دعا برمیدارد و عرض می کند:
ربِّ السجن احبُّ الیَّ ممّا یدعوننی الیه و الاّ تصرف عنّی کیدهُنَّ اصبُ الیهنَّ. (101)
پروردگارا! زندان برای من از آنچه که این زنها دارند مرا بسوی آن دعوت می کنند بهتر است، خدایا من را به زندان بفرست و به چنگال این زنها گرفتار نکن.

قاطعیت در تبلبغ

موسی بن عمران به اتفاق برادرش هارون در حالی که جامه هایی پشمینه بر تن و عصاهای چوبین در دست داشتند و همه تجهیزات ظاهریشان منحصر به این بود بر فرعون وارد شدند و او را به قبول حق دعوت کردند و با کمال قاطعیت ابراز داشتند:
آگر دعوت ما را بپذیری و به راهی که ما می خواهیم وارد شوی ما عزت تو را تضمین می کنیم.
فرعون با تعجب فراوان گفت: اینها را ببینید که از تضمین عزت من در صورت پیروی آنها و گر نه زوال حکومت من سخن من گویند
پیامبران به حکم اینکه خود را مبعوث احساس می کنند و در رسالت خویش تردیدی ندارند با چنان قاطعیتی پیام خویش را تبلیغ می کنند و از آن دفاع می کنند که مانندی برای آن نتوان یافت.(102)