مجموعه شمیم عرش زائران

پژوهشکده تزکیه اخلاقی امام علی علیه‏السلام

زائر مشتاق

مرحوم آیةاللَّه شیخ مرتضی حائری (ره) نقل می فرمود:
پدرم آیةاللَّه مؤسس (ره) علاقه عجیبی به کربلا داشت. او خود بارها و بارها می فرمود: آرزو دارم به کربلا بازگردم. و آنگاه به مزاح و از روی اشتیاق اضافه می فرمود: آرزو که بر جوانان! عیب نیست.
ای یاد تو در عالم آتش زده بر جانها - هر جا ز فراق تو، چاک است گریبانها
ای گلشن دین سیراب با اشک محبانت - از خون تو و شد رنگین هر لاله به بستانها(47)
اگر چه این علاقه تا پایان عمر ادامه داشت و او در زمان حیات خویش دیگر موفق به بازگشت به کربلا نشد ولی به هنگام رحلتشان خوابی دیده شد که نشان از بازگشت روح مطهرش به کربلا بود؛ زیرا که دوست قدیمی مرحوم والد - آیةاللَّه حاج شیخ عبدالکریم حائری(ره) - مرحوم آقای حاج شمس الضحی اراکی که مردی میهمان دوست، سخی الطبع، متهجد و نماز خوانی بود، روزی نقل فرمود:
شب رحلت مرحوم آیةاللَّه مؤسس (ره) من خبر نداشتم که ایشان از دنیا رفته است.
شب هنگام خواب دیدم که مرحوم آیةاللَّه حاج میرزا مهدی بروجردی(ره)(48) به من تلفن کرده و در تلفن می گوید:
آقای حاج شیخ - آیةاللَّه مؤسس حوزه - به اراک آمده و سپس به کربلا عزیمت می نماید! پس از این تلفن در همان رؤیا ناگهان مرحوم حاج شیخ(ره) به همراهی عده ای در روستای کرهرود حاضر یافته که پس از لحظه ای درنگ از کنار دیوار متصل به منزل به آسمان اوج گرفته تا به کربلا برود.(49)

زائر پذیرایی شده

جناب حجةالاسلام علوی فرمود:
مرحوم آیةاللَّه گلپایگانی(ره) در سفری به نجف اشرف و اقامت سه ماهه در آن، شبی در عالم رؤیا می بیند که به حرم تشرّف یافته و بر قبر حضرت امیرالمؤمنین(ع)- که بدون ضریح بوده - تسلط دارد ظرفی از عسل نیز روی قبر وجود دارد ناگهان کسی به ایشان می گوید از این عسل بخور!
وی نیز از آن عسل میل می کند ولی می گوید: می خواهم از این عسل برای فلان آقا نیز ببرم.
به او می گویند: برای ایشان نیز فرستاده ایم ولی این عسل از برای زائران حرم امام علی بن ابی طالب(ع) است.
مرحوم گلپایگانی(ره) اضافه می کند که وقتی از خواب بیدار شدم هنوز شیرینی آن عسل را در دهان احساس می کردم. در همان ایّام پدر حناب حجةالاسلام حاج شیخ علی منتظری به مرضی گرفتار آمده بود او به امیر مؤمنان(ع) توسل پیدا می کند در خواب به او می گویند، از دهان آقای گلپایگانی که متبرک به عسل حرم علوی شده بهره بگیر، شفا می یابی!
و چنین نیز می شود.(50)

زائر سان بین

آیةاللَّه مصلحی به نقل از یکی از خدام متدیّن حرم حضرت معصومه(س) که خود روزگاری خادم حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) بوده است، فرمود:
شبی که فردای آن آیةاللَّه العظمی اراکی(ره) را در حرم دفن کردند خواب دیدم که به حرم حضرت امیر(ع) تشرّف یافته ام، خدام حرم آن حضرت با لباسهایی رسمی نیز به انتظار ایستاده اند، پس پرسیدم: چه خبر است؟
گفتند:
امیرالمؤمنین علی(ع) دستور فرموده اند که قبری را برای (آیةاللَّه) آقای اراکی(ره) آماده کنیم و ما نیز چنین کرده و به انتظار ایستاده ایم!
هاتف آن روز به من مژده این دولت داد - که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند
من اگر کامروا گشتم و خوش دل چه عجب - مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند(51)(52)