مجموعه شمیم عرش زائران

پژوهشکده تزکیه اخلاقی امام علی علیه‏السلام

زیارت آب رسان

جناب حجةالاسلام محمد علی شاه آبادی فرمود:
با بزرگی از بزرگان حوزه رفاقت داشتم. او هر بار که مرا می دید، بسیار بر خواندن زیارت عاشورا اصرار می ورزید.
روزی ضمن توصیه گفت: چندی قبل که از خواندن زیارت عاشورا فراغت یافتم، ناگهان از گوشه طاقچه اتاق، آبی روان جاری شد که از آن آب وضو ساختم!(9)

زیارت زائر ولائی

جناب حجةالاسلام شیخ مهدی کرمی فرمود:
سالی تصمیم داشتم که به حج تمتّع تشرّف یابم، ولی با مشکلات بی شماری و شاید غیر قابل حلّی مواجه بودم، به توصیه مرجع بزرگ حضرت آیةاللَّه العظمی بهجت، با فرستادن صلوات راه را باز کردم و از آن هنگام به بعد نیز هر وقت نیاز به گشایشی در امور داشته و دارم از صلوات بهره می گیرم.(10)

فصل دوم: زائر ناب